[Sách] Nghịch cảnh thành ngợi ca (Ấn bản cho người Công giáo)

Quang X Nguyen


Dù Bạn là Công Giáo, Tin Lành, Chính Thống hay chưa hề một lần tin vào Thiên Chúa, đọc cuốn sách nhỏ này, Bạn sẽ gặp một mẫu số chung tuyệt đối: ca ngợi Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời và tín thác nơi sự quan phòng của Ngài, vì Ngài biết rõ các nhu cầu của chúng ta, và biết điều gì thiện hảo nhất cho đời sống chúng ta. Chúa biết từng sợi tóc trên đầu Bạn, nên mọi chuyện xảy ra trong đời đều không ngoài kế hoạch yêu thương của Ngài.

“Anh em hãy vui mừng luôn mãi, và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.” –I Thes-sa-lô-ni-ca 5:16-18

Lời Giới Thiệu: GM Giuse Trần Văn Toản, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Long Xuyên


Nghịch Cảnh Thành Ngợi Ca

Tác giả: Merlin R. Carothers

Chuyển Ngữ: Thiên Ca


Prison to Praise
ISBN 0-943026-08-3
Copyright © 1972 by Merlin R. Carothers
Foundation of Praise
P.O. Box 2518, Escondido, CA 92033
www.MerlinCarothers.com

Nghịch Cảnh Thành Ngợi Ca
ISBN 978-0-9898114-1-5
Copyright © 2014 by Thiên Ca Publishing Ministry
P.O. Box 10444, Westminster, CA 92685-0444
www.TinhThuongNhiemMau.com

Bản dịch Việt Ngữ được thực hiện theo hợp đồng giữa
Foundation of Praise và Thiên Ca Publishing Ministry.
Các trích đoạn Kinh Thánh được dùng theo bản dịch của
Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ với sự chấp thuận của Đại Diện
tổ chức Kinh Thánh Cho Mọi Người tại Hoa-Kỳ ngày 11-9-2014

In lần thứ nhất tại Hoa-Kỳ

Khổ 4” x 6.75” 112 trang

Giá ủng hộ $3.50 USD tại Hoa-Kỳ

Phát hành tháng 11/2014

Địa chỉ liên lạc để mua sách:
P.O. Box 10444,
Westminster, CA 92685-0444 USA


Mục lục 

1. Người Tù
2. Được Tự Do
3. Tìm Kiếm
4. Được Đầy Tràn
5. Quyền Năng Của Ngài Ở Trong Bạn
6. Việt Nam
7. Hãy Vui Mừng!
8. Hãy Ca Ngợi Ngài!
Lời Kết

Tải bản ebook pdf miễn phíNguồn: http://www.tinhthuongnhiemmau.com/NghichCanhThanhNgoiCa.html