[Sách] Thánh vịnh diễn ca của Đỗ Quang Vinh

Quang X Nguyen

Sóng triều cuồn-cuộn dâng cao,
Sóng triều lồng lộn thét gào ầm vang.
Sóng thét gào, dẫu trời long đất lở,
Sóng trùng trùng, dẫu hùng-hổ tiến lên,
Ngài át hẳn, Ngài dẹp yên sóng dữ,
Ôi, oai-hùng của Chúa tự cung thiên!
(TV 93: 3-4)Biển-Đức
Đỗ Quang-VinhTải ebook về máy