Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật II mùa Vọng năm C

Quang X Nguyen

TM CN C Mùa Vọng 2

DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA

(Cảm nhận và suy niệm từ: Lc 3.1-6)Lời kêu gọi của Gio An Tẩy Giả,
Giáo Hội nay, luôn nhắc nhở chúng ta:
Hãy chuyên chăm lãnh nhận ơn giao hoà,
Lòng phấn khởi mừng vui ngày Chúa đến.

***
Mùa Vọng Giáng Sinh đã tới đây,
Con đường sống đạo sửa sang ngay:
Núi đồi tội lỗi san cho phẳng,
Thung lũng đam mê lấp tới đầy.
Lồi lõm: vô tâm - thôi biếng nhác,
Quanh co: giả dối - bỏ cầu may.
Sẵn sàng tỉnh thức chờ trông Chúa
Cứu độ muôn dân - hạnh phúc thay!

Thế Kiên Dominic


MÙA VỌNG
***


Mùa chuẩn bị đòn mừng ngày đại lễ
Lễ Giáng Sinh: Con Thiên Chúa làm người
Sống hiền hoà nêu gương sáng cho đời
Và chịu dhết đền thay tội nhân loại…
*Mùa Vọng cũng nhắc ta luôn trông đợi
Chúa ki Tô lại đến lần thứ hai
Với uy quyền cao cả của Chúa Trời
Ngày tận thế lập nên Vương Quốc mới.
*Ki Tô hữu mùa này thêm phấn khởi
Sống Tin Mừng: thề hiện mọi việc lành
Mong tới ngày tận thế đủ chứng minh
Chiên Giáo Hội đứng về bên hữu Chúa.

Thế Kiên Dominic

MẦM SỐNG ĐẠO D1
(Nghe, đọc, suy tư)


Cặp mắt - đôi chân
Cặp mắt khôn ngoan để hướng linh.
Đôi chân dũng mạnh mãi trung thành
Thói đời trần tục luôn xa lánh,
Lẽ đạo linh thiêng mãi tiến hành.

Trách nhiệm
Chủ chiên - ngưởi lãnh đạo,
Chăm sóc cả đoàn chiên.
Một con vừa sa lạc,
Lòng nào dám ngủ yên…

Nhẫn nhục
Bỏ qua lời nịnh hót,
Tôn trọng kẻ khinh mình
Nhẫn nhục không thù hận,
Đường tu sẽ tiến nhanh

Trì hoãn - tránh né
Không trì hoãn, tránh né
Cố giữ vững niềm tin,
Hành động theo Thiên Ý,
Kết quả thấy nhãn tiền…

Thế Kiên Dominic