Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất năm C

Quang X Nguyen

TM CN C Lễ Thánh Gia

CHÚA GIÊ SU TUỔI 12

(Cảm nhận và suy niệm từ Lc 2.41-52)

Thánh sử chép: Chúa Con bị lạc,
Sau ba ngày tìm được. Lạ thay!
Đang ngồi giữa đám các thầy(tiến sỹ)
Thông minh đối đáp luật này, lẽ kia.
Mẹ Chúa nói: con lìa cha mẹ,
Bao khổ đau, ai kể được đâu…

Chúa rằng: Mẹ chẳng biết đâu,
Con vâng theo ý nhiệm mầu Chúa Cha…
Miệng vừa nói vừa ra theo Mẹ
Và cùng Cha vui vẻ trở về,
Khôn ngoan, thăng tiến mọi bề.
Đẹp lòng Cha Mẹ, hướng về Phụ Vương…
***
Ta suy niệm: trên đường theo Chúa
Vững bước ngay từ thuở ấu thơ.
Một lòng trung tín tôn thờ,
Tấm gương Thánh Thất chẳng mờ, chẳng phai...

Thế Kiên Dominic


GIA ĐÌNH SỐNG ĐẠO
******


Gia đình sống đạo: đạo Yêu Thương.
Văn hóa Tin Mừng đủ kỷ cương:
Cha mẹ dưỡng nuôi, chăm giáo dục,
Đàn con khôn lớn, biết luân thường.
Khôn ngoan, đạo đức, cao gương sáng,
Vâng phục, kính tin, vững tựa nương.
Tình nghĩa hôn nhân theo giáo lý,
Đoàn chiên Giáo Hội sống kiên cường..

Thế Kiên Dominic