Tiếng gọi trong sa mạc

Văn thơ Công giáo
 
   Gioan Tẩy Giả, Tiền Hô
Chương trình Cứu Độ Ki-tô, thông phần.
   Hoang địa xa cách thế nhân
Tịnh tâm ẩn dật, chờ ngày giảng rao.

   Mật ong, châu chấu, cào cào
Sống trong thanh tịnh dạt dào thánh ân
    Mặc da thú, áo phong trần
Trí tâm thanh thoát, lòng nhân dịu hiền


   Từ sa mạc, gọi muôn miền
Hãy mau sám hối tội tình bấy nay
   Quanh co uốn lại thẳng ngay
Gò cao san phẳng, lấp đầy hố sâu.

Vọng xót thương, hãy nguyện cầu
Thực thi bác ái, âu sầu ủi an.
     Thứ tha, chúc phúc chia san
Khát Lời Hằng Sống, Lời ban an bình.

     Giận hờn đố kỵ rẻ khinh
Giải hòa vui sống gia đình tín nhân
     Yêu người như Chúa hiến thân
A-ga-pe đẹp trắng ngần, huyền siêu
     Cao, sâu, dài, rộng …. muôn chiều
Yêu người kính Chúa, giữ điều truyền ban.

      Vinh danh khắp cõi cung xanh
NGÔI LỜI giáng thế, an lành thiện tâm.

Anna Teresa Thùy  Linh