Tỉnh thức và cầu nguyện

Văn thơ Công giáo

“Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện
luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều
sắp xảy đến và đứng vững trước mặt
Con Người” (Lc 21, 36)

Thời Cứu Độ thế nhân được sống
Giữa hai lần Chúa đến trần gian
Lần đầu máng cỏ cơ hàn
Lần sau trong ánh hào quang rạng ngời

Người trần sống như không phải chết
Thú vui đời mải miết tàn canh
Bộn bề tính toán làm ăn
Lo toan thể xác khất lần hồn thiêng

Ngày Chúa đến uy quyền xét xử
Tiếc thương đời thế sự nổi trôi
Bước chân hụt hẫng Nước Trời
Phúc vinh Thiên Chúa đời đời cách xa

Người môn đệ lo xa tỉnh thức
Ngẩng cao đầu nhìn Đức Ki-tô
Nguyện cầu tỉnh thức đợi chờ
Kết liên trong Chúa hồn thơ thắm nồng


Ai tỉnh thức chờ mong Chúa đến
Thoát mọi điều xảy đến mai sau
Một niềm Tin Cậy khát khao
Con Người ngự đến đưa vào hiệp thông
Tình huynh đệ thắm nồng Đức Ái
Hoa tình yêu vẫn mãi trao dâng
Yêu người mến Chúa thiện tâm
Vui ngày Chúa đến cõi trần hân hoan

Ngày Chúa đến ngập tràn tình mến
Trao yêu thương con đến với Người
Một trời hạnh phúc thắm tươi
Vinh quang thiên quốc chói ngời tim con

Nt. Bích Ngọc