Xin ánh sáng cứu độ

Văn thơ Công giáo


“Ánh sáng chiếu soi trong đêm tối” (Ga 1,5)

Ôi ánh sáng! Ánh mặt trời công chính!
Xin bừng lên trong đêm tối buồn đau
Xua tan đi bao tội lỗi u sầu
Bởi bóng tối bao trùm trên muôn vật.

Khi bóng tối cuộc đời đang che khuất
Của lương tri, dục vọng và tham lam
Của ghét ghen của tranh chấp bạo tàn
Của ngạo mạn, tiền tài và danh vọng.


Khi bóng tối đang đe dọa sự sống
Của hận thù, của cơ chế phủ che.
Đêm âm u không tìm thấy nẻo về
Đầy hoang loạn, thói gian tà, đồng lõa…

Xin ánh sáng của Ngôi Lời chiếu tỏa
Xin khai mở ban sức sống thần linh
Để tình yêu cao vượt hơn chính mình
Được thanh khiết, tinh ròng trong Thiên Chúa.

Xin giải phóng con, khỏi nơi tù túng!
Khỏi yếu nhược kiềm tỏa ách vong nô
Biết phơi mình đón ánh sáng tự do
Nhờ Thiên Chúa phá xích xiềng tội lỗi!

Đêm ánh sáng xin Ngôi Lời biển đổi
Cho tâm hồn con nhỏ bé đơn sơ
Dám “xóa mình” để nên giống trẻ thơ
Hòng thoát khỏi những vô minh, vọng tưởng.

Xin ánh sáng soi đường cho con bước
Luôn có Ngài trong đêm tối nghi nan
Tình yêu thương như nguồn suối dạt dào
Là lửa ấm giữa tình đời lạnh giá!

Một máng cỏ nghèo hèn nơi vách đá
Chúa xuống trần trong giá rét sương rơi
Đêm âm u mừng Con Chúa ra đời
Ngài khốn khó để con được giàu có.

Mùa Vọng 2018
Suối Ngàn