Chùm thơ về người mẹ của Tony Nguyễn

Quang X Nguyen

“Ví mà con đổi thời gian được/ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.” (Trần Trung Đạo)

ƯỚC GÌ


VÍ phỏng thời gian chẳng đổi dời,
MÀ còn đang độ tuổi rong chơi.
CON nguyền lúc trẻ không lười biếng,
ĐỔI lại khi già mẹ thảnh thơi.
THỜI khổ con luôn than buột tiếng.
GIAN nan mẹ chẳng nói ra lời.
ĐƯỢC gì nay được con xin hiến,
ĐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI.


MẸ TÔI


VÍ như mẹ vẫn còn đang sống,
MÀ nghĩ vầy thôi bỗng xốn đau.
CON nay tóc đã hai màu,
ĐỔI gì cũng được miễn sao mẹ còn.

THỜI khó khăn đàn con tám đứa,
GIAN nan ngày ba bữa lo toan.
ĐƯỢC đầy đủ miếng cơm ăn,
ĐỔI công lao mẹ muôn vàn giọt thương.

CẢ buôn bán cả nương vườn việc,
THIÊN ân ban mẹ biết nương nhờ.
THU đông xuân hạ sớm trưa,
TIẾNG cầu xin mẹ gió đưa lên Trời.

MẸ tôi giờ đã gặp Người,
CƯỜI vui thỏa mãn một đời hy sinh.

Tony Nguyễn
New York, August 02, 2018