Đời nẻo đường to nhiều kẻ bước, Đạo khung cửa hẹp ít người qua

Quang X Nguyen

ĐỜI NẺO ĐƯỜNG TO NHIỀU KẺ BƯỚC,
ĐẠO KHUNG CỬA HẸP ÍT NGƯỜI QUA.


"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy."
(Mt 7:13-14)

ĐỜI ai đã sống tới khi già,
NẺO bước mình đi cũng nhận ra:
ĐƯỜNG rộng nhìn lui giờ hóa lạ,
TO nhà ngước ngoảnh bỗng thành xa.

NHIỀU tiền tỷ bạc xây mồ đá,
KẺ khó ngàn kinh tặng bó hoa.
BƯỚC tới đích cùng rồi tá hỏa,
ĐẠO KHUNG CỬA HẸP ÍT NGƯỜI QUA.

NY, September 23, 2018