Kịch: Người con hoang đàng - FX Trần Duy Nhiên

Quang X Nguyen

KỊCH NGƯỜI CON HOANG ĐÀNGXin giới thiệu đến quý Sơ và quý độc giả, kịch “Người con hoang đàng” là tài liệu quý, muốn chia sẻ đến quý Sơ và tất cả những ai đang cần sử dụng trong công tác mục vụ Giáo xứ Mùa Chay.


Tác giả: Cố Gs. TRẦN DUY NHIÊN

Nhóm kịch Rabonni của cha Tiến Lộc, DCCT.Nguồn: https://daminhtamhiep.net/2016/02/kich-nguoi-con-hoang-dang/