Ngôi sao dẫn đường

Quang X Nguyen

NGÔI SAO DẪN ĐƯỜNG


Người khách hôm nay đến với tôi là một người lớn tuổi, khoảng độ 60, tóc đã muối tiêu. Ông đến với một ít trái cây để mừng năm mới cho tôi. Khi đã an vị trong phòng khách, ông nói: "Năm mới sắp đến, con có chút quà đến mừng tuổi cha. Chắc cha không nhận ra con: vì cách đây mấy năm con có đến nhờ cha giúp chữa bệnh hen, con đã hết bệnh nên con đến cám ơn cha."

Tôi đáp lại: "Tôi cám ơn ông và cũng xin mừng năm mới cho ông và cả những người thân của ông, sang năm mới được bình an mạnh khỏe, nhất là được nhiều ơn Chúa.

Người khách nói tiếp: "Chớ gì những lời cầu chúc của cha được Chúa thể hiện cho con và gia đình con. Thưa cha hôm nay là lễ Hiển Linh, trong bài Tin Mừng sáng nay, có một điều con không hiểu: Tại sao ngôi sao dẫn đường cho ba vua từ phương Đông, khi các ông đến gần Giêrusalem, lại biến đi, để các ông phải vào hỏi thăm Hêrôđê?"

"Ông hỏi một câu khá hóc búa đấy! Ừ nhỉ, tại sao không dẫn thẳng mà lại biến đi, sau lại hiện ra? Theo tôi nghĩ, ngôi sao lạ là một hiện tượng tự nhiên chưa đủ, phải có Kinh Thánh soi chiếu vào nữa. Khi họ vào Giêrusalem hỏi thăm, thì các kinh sư Do Thái cho họ biết: cứ theo Kinh Thánh thì Chúa Hài Nhi phải sinh ra tại Bêlem. Kinh Thánh mới là ngôi sao quan trọng và chỉ đường một cách chính xác. Cũng như trí khôn loài người có thể suy luận rằng có Chúa hiện hữu, nhưng để biết Chúa thì phải có ánh sáng của Kinh Thánh.

Ngôi sao lạ đã được Kinh Thánh báo trước trong câu chuyện con lừa của Balaam (Ds 24). Sách Dân Số kể lại câu chuyện ngôi sao nhà Giacóp như sau: "Hồi ấy Itraen tiến đánh Moab. Moab nhờ một thầy bói là Balaam đến chặn đường Itraen và trù ẻo họ. Được Thiên Chúa can ngăn trong giấc mộng, lúc đầu Balaam từ chối lệnh của Moab, nhưng sau đó lại ra đi, ông cỡi một con lừa cái ra đi. Thiên Chúa nổi giận sai một thiên sứ cầm gươm trần, hiện ra cho con lừa thấy. Thấy vậy, con lừa sợ, phóng xuống ruộng, rồi chạy vào một chỗ trũng, đứng đó, mặc cho làn roi vun vút giáng xuống lưng nó. Làn roi tàn nhẫn đã làm cho con lừa quỵ xuống. Bấy giơ nó mở miệng trách ông chủ, tại sao lại tàn nhẫn với nó như vậy? Balaam ngạc nhiên vì nghe con lừa nói được tiếng người, bỗng ông nhìn thấy thiên sứ tuốt gươm trần đứng trước mặt ông. Ông vội quỳ xuống bái lạy thiên sứ. Sau đó ông lên lưng lừa ra về, và thiên sứ ra lệnh cho ông chỉ nói những gì thiên sứ bảo phải nói cho Moab.

Balaam lên tiếng nói rằng: "Làm sao tôi trù ẻo được kẻ Thiên Chúa không cho trù ẻo? Ai nào đếm được số đông của Giacóp và Itraen? Một ngôi sao mọc lên từ Giacóp và vương miện xuất ra từ Itraen." Đoạn sách Dân Số này cho thấy, không phải tình cờ, một ngôi sao nào đó xuất hiện, nhưng ngôi sao lạ này đã được tiên báo trong Kinh Thánh.
- Nhưng ngày nay, không còn ngôi sao lạ, thì cái gì dẫn đường cho chúng ta?
- Ngôi sao lạ hôm nay là Giáo Hội; Giáo Hội dùng Kinh Thánh để soi đường dẫn lối cho chúng ta.

Hơn nữa mỗi người Kitô hữu hôm nay phải là một ngôi sao lạ dẫn đường cho kẻ chưa biết Chúa; trong gia đình, cha mẹ phải là ngôi sao lạ dẫn đường cho con cái bằng gương sáng của mình. Xã hội ngày nay đầy dẫy mọi thứ tệ đoan và tội ác, chiến tranh, theo tôi nghĩ, một phần là tại những người công Giáo không cố gắng trở nên những ngôi sao dẫn đường; giới trẻ hư hỏng là tại người lớn không còn là những ngôi sao dẫn đường nữa.

Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới năm 2008 đã nhấn mạnh đến chỗ đứng quan trọng của Lời Chúa trong đời sống Đức Tin của Giáo Hội và người Kitô hữu. Cố gắng sống lời Chúa, người Kitô hữu sẽ là một ngôi sao dẫn đường kẻ khác. Thánh Phaolô viết: "Xưa kia anh em là tối tăm, nhưng nay trong Chúa, anh em là sự sáng, anh em hãy hành trình như con cái sự sáng." (Ep 5, 8) Thánh Phanxicô thì hát: "Lạy Chúa xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người; để con đem ánh sáng vào nơi tối tăm". Chúa Giêsu thì bảo: anh em là đèn sáng, phải để trên đế cao để soi sáng cho cho mọi người trong nhà.

Ngôi sao của mỗi một chúng ta hôm nay sẽ soi sáng cho ai trong thế giới hôm nay và như thế nào? Đức Tổng Giám Mục Oscar Romero, El Salvador, cho ta một câu trả lời bằng bài thơ của ngài sau đây:

Ai sẽ nói cho người nghèo, bị tàn sát?
Ai sẽ nói cho người bị đàn áp?
Ai sẽ nói như tiếng nói phát ra từ con tim?

Ôi! Ai sẽ nói nếu bạn không nói?
Ai sẽ nói nếu bạn không nói?
Ai sẽ nói nếu bạn không nói?
Ai sẽ nói những lời nói phát ra tự con tim?

Ôi! Ai sẽ nói nếu bạn không nói?
Ai sẽ nói cho người không tiếng nói?
Nói lên sự thật giữa những nơi quyền thế?
Ai sẽ nói như tiếng nói của con tim?

Ôi! Ai sẽ nói nếu bạn không nói?
Ai sẽ nói cho những trẻ thơ bị bạo lực?
Ai sẽ nói cho phụ nữ bị ức hiếp?
Ai sẽ nói tiếng nói của con tim?

Ôi! Ai sẽ nói nếu bạn không nói?
Ai sẽ nói cho những người bị lãng quên ?
Ai sẽ nói cho những người bị bệnh Aids?
Ai sẽ nói để tiếng họ được nghe?

Ôi! Ai sẽ nói nếu bạn không nói?
Ai sẽ làm cho hàng ngàn người vô gia cư?
Ai sẽ làm cho những kẻ ở trong ổ chuột và trên lề đường?
Ai sẽ làm cho tiếng họ được lắng nghe?

Oh! Ai làm nếu bạn không làm?
Ai chăm sóc cây cối và thiên nhiên?
Ai chăm sóc đất đai và biển cả?
Ai làm cho tiếng đất biển được lắng nghe?
Ôi! Ai làm nếu bạn không làm?

ĐAMIANO
(Ephata 830)