Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật VII mùa Thường niên năm C

Quang X Nguyen

TM CN C Thường niên 7

YÊU KẺ THÙ

(Suy niệm từ: Lc 6, 27-38)


Gẫm suy Lời Chúa hôm nay:
Là con Thiên Chúa sống đầy tình thương.
Kẻ thù cũng chớ coi thường,
Thứ tha, chúc phúc, đỡ nương khi cần.
Tình yêu đối với tha nhân,
Chớ nên vị kỷ mà cần vị tha.
Báo thù là sự xấu xa,
Làm lành, trừ ác mới là thiện nhân.
Trước thù, sau lại nên thân,
Tình thương triển nở, sống gần bên nhau.

Phụng thờ Thiên Chúa: nguyện cầu,
Thương người Chúa dạy: in sâu trong lòng.
Không lên án, luôn cảm thông,
Vì mình cũng chỉ trong dòng tội nhân.
Nhớ câu: phúc kẻ lòng nhân,
Chúa thương đón nhận làm dân Nước Trời.

Thế Kiên Dominic


BÌNH MINH SỐNG ĐẠO
******Nghe chuông đỉnh tháp báo bình minh.
Tín hữu vùng lên: miệng hát kinh
Chúc tụng: vinh danh Cha Cực Thánh,
Tạ ơn: quyền phép Chúa Chiên Lành.
Nguyện xin giữ đạo: tăng công đức,
Khấn hứa phó dâng: sống nhiệt tình.
Tín thác: ngày đêm vâng Ý Chúa,
Tương lai tận hưởng phúc trường sinh…

Thế Kiên Dominic
MẦM SỐNG ĐẠO E2
(Nghe, đọc, suy tư)Chúa hứa Mãi mãi con tin lời Chúa hứa:
Dù đêm như ánh sáng ban ngày,
Đường cao đường rộng, đường queo hẹp,
Chúa dắt con vào đường thẳng ngay…

Hạnh phúc đời sau
Tỉnh thức, khôn ngoan Cha mạc khải,
Chúa ban sức mạnh xuống tâm hồn,
Đỡ nâng từng bước đường nên thánh
Hạnh phúc đời sau: Chúa thưởng con…

Sửa sai
Sai lầm lãnh đạo cũng như ai,
Mau mắn thi hành việc sửa sai.
Chuyện đã lỡ cho vào dĩ vãng,
Canh tân, tu chính, sáng tương lai…

Tín hữu
Tín hữu cậy trông ơn Cứu Độ,
Tin theo Đấng đã chết vì mình,
Noi theo gương Mẹ Đầy Ơn Phúc.
Cửa Tử vượt qua, sẽ hiển vinh…

Thế Kiên Dominic