Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật VIII mùa Thường niên năm C

Quang X Nguyen
TM CN C Thường niên 8

XEM TRÁI BIẾT CÂY

(Cảm nhận và suy niệm: Lc 6, 39-45)Dụ ngôn Chúa dạy:chớ ngu:
Người mù dắt kẻ cũng mù được không?
Theo Thầy, môn đệ học thông,
Mới mong truyền giảng cộng đồng dễ nghe.
*** Các con khiêm tốn mọi bề.
Chớ nghe nịnh hót, chớ khoe bằng Thầy
Khuyên người, phải nghĩ tới ngay:
Mắt người có rác, mắt này sạch không?
***Điều này giữ lấy làm lòng
Cây lành trái tốt: ví cùng thiện nhân,
Người hiền tốt đức mọi phần,
Giả hình dối trá thuộc quân vô loài.
Thế Kiên DominicThi ca sống đạo

CẦU NGUYỆN 2

***

Thi ca cầu nguyện: những lời kinh.
Sốt sắng tiến dâng Chúa Cực Linh.
Văn hóa Tình Thương trong Giáo Hội,
Niềm vui Đức Mến chốn Trường Sinh.
Ngày đêm khẩn nguyện: trông ơn Chúa,
Năm thàng cậy tin: vững phận mình.
Nguyện ước: thơ văn chuyên sống đạo,
Thi ca cầu nguyện: những lời kinh…

Thế Kiên Dominic

MẦM SỐNG ĐẠO E3

(Nghe, đọc, suy tư)

Sống cho ai?
Sống không phải để sống cho mình.
Sống chỉ là vâng mệnh Đấng Chí Linh.
Tu đức, lập công theo Thánh Ý,
Ngày về hưởng phúc chốn trường sinh.

Không tình cờ
Không phải tình cờ sự sống ta;
Tình thương Thiên Chúa đã ban ra.
(Trước khi sinh bởi dòng cha mẹ,)
Ý Chúa quan phòng đã có ta.

Không định hướng
Nếp sống con người không định hướng,
Thuyền không bánh lái giữa dòng sông,
Đu đưa trước gió, không bờ bến.
Nhân vị thanh danh xứng đáng không?...

Chúa gọi về
Tín hữu ngày đêm luôn vững dạ.
Tu nhân tích đức, chẳng đam mê.
Vâng theo Thánh Ý nơi dương thế
Cửa Tử vượt qua, Chúa gọi về….

Thế Kiên Dominic