Thơ: Mừng lễ truyền tin (mừng kính 25/3)

Quang X Nguyen

MỪNG LỄ TRUYỀN TIN********
Trang lịch sử mở đầu Ơn Cứu Độ:
Lễ Truyền Tin: Giáo Hội thỏa mừng vui
Cùng niệm suy, chúc tụng Chúa Làm Người
Từ Ý Chúa hứa ban E Và Mới..

*Nay thể hiện: bao ngàn năm mong đợi
Khi Sứ Thần hiện đến: cất tiếng chào:
Mẹ khiêm nhường không nhận chức vị cao…
Nhưng cất tiếng: xin vâng theo Ý Chúa.
*Đức Trinh Nữ MARIA đoan hứa,
Dâng trọn đời làm Mẹ Đấng Thiên Sai,
Sống hiền hòa, phục vụ Chúa Làm Người
Cùng Dưỡng Phụ: Thánh GIU SE Công Chính.
*Lễ kỷ niệm hôm nay toàn dân thánh
Sống Tin Mừng, đón nhận Đấng Cứu Tinh
Xưa nhập thể vào lòng Mẹ Đồng Trinh
Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa…

Thế Kiên Dominic