[Sách] Về với cội nguồn

Quang X Nguyen

Tác giả: Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh

Lời giới thiệu của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng
Nhà xuất bản Phương Đông
Năm 2013
220 trang
Tủ sách Nước Mặn