[Văn hóa Đất mới] Tác phẩm đạt giải cuộc thi Sáng tác ảnh nghệ thuật năm 2018

Quang X Nguyen

Mời xem ảnh trong file bên dưới:
Nguồn: http://vanhoadatmoi.net/tac-pham/hinh-anh/ban-van-hoa-gp-xuan-loc-tac-pham-dat-giai-cuoc-thi-sang-tac-anh-nghe-thuat-nam-2019.html