Thơ: Thập đại bệnh

Quang X Nguyen

THẬP ĐẠI BỆNH


Hồng Y thánh thiện Việt nam
Khuyên Giáo Hội Chúa nên làm như sau
Dựng xây cộng thể giúp nhau
Chữa trừ mười thứ BỆNH đau nặng này

1. Tưởng suy quá khứ bề dày
Chỉ mong trở lại những ngày vàng son
Thời trôi qua đã không còn
QUÁ KHỨ CỤC BỘ mộng tròn vùi sâu


2. Thở than và mãi u sầu
Trách người kẻ trước người sau bao đồng
Mọi việc chỉ thấy mất công
BI QUAN TIÊU CỰC nắng hồng cũng chê

3. Lúc thành đạt lòng hả hê
Như thể tự lực chẳng hề nhờ ai
Tựa ông Hoàng ngự trên ngai
PHÔ TRƯƠNG CHIẾN THẮNG khôi hài cái Tôi

4. Biết mình có lợi mà thôi
Chú tâm dung dưỡng tài bồi bản thân
Mặc ai chết sống xa gần
CÁ NHÂN CHỦ NGHĨA mất dần tình chung

5. Khả năng, sức khỏe không dùng
Sợ mệt, tốn của, tiêu tùng thời gian
Sống đời chỉ thích an nhàn
BIẾNG LƯỜI TRÁNH NÉ phàn nàn biện minh

6. Đợi chờ chẳng thiết hy sinh
Mong rằng kết quả như mình hằng mong
Không làm việc, lẽ nào xong
ĐỢI CHỜ PHÉP LẠ mà lòng ước mơ

7. Tin người đời cách dại khờ
Truyền thông đại chúng từng giờ huyên thuyên
Chạy theo thị hiếu tuyên truyền
CHUẨN MỰC TRẦN TỤC lái quyền biện phân

8. Lý tưởng mờ ảo phân vân
Chẳng hề định hướng mọi phần trước sau
Thiếu nhẫn nại muốn đạt mau
TUỲ HỨNG VÔ ĐỊNH một màu hỗn mang

9. Việc chung ai khóc chẳng màng
Thân mình ích kỷ lại càng thấy hay
Đông người hợp tác bẩn tay
VÔ TRÁCH NHIỆM thật đắng cay cộng đồng

10. Không nhận ý kiến bất đồng
Lập phe nhóm cố số đông theo mình
Chẳng cần lý lẽ giải trình
RẼ CHIA BÈ PHÁI mất tình yêu thương.
Thập Đại Bệnh


Để có thể xây dựng cộng đoàn và đem Giáo Hội vào trong thế giới một cách hiệu quả, trước hết con phải trừ khử những bệnh tiêu cực sau đây:

1. Bệnh quá khứ cục bộ:

Chỉ có quá khứ là đáng kể và ước ao trở về lại thời kỳ vàng son đó.

2. Bệnh tiêu cực bi quan:

Thở than và chỉ trích mọi người, mọi việc.

3. Bệnh phô trương chiến thắng:

Làm tất cả chỉ để khoe khoang cái tôi của mình

4. Bệnh cá nhân chủ nghĩa:

Chỉ nghĩ đến mình và quyền lợi của mình

5. Bệnh lười biếng tránh né:

Không dám động ngón tay vào bất kỳ việc gì cả vì sợ mệt, sợ tốn của, sợ mất giờ.

6. Bệnh chuẩn mực trần tục:

Đánh giá mọi sự việc và người khác theo cách thức mà báo chí truyền thông và thị hiếu của dân chúng đề ra.

7. Bệnh đợi chờ phép lạ:

Không chịu làm việc, dấn thân, nhưng lại chờ mong được kết quả tốt.

8. Bệnh tùy hứng vô định:

Không có lý tưởng rõ ràng và cũng chẳng bao giờ kiên trì trong công việc.


9. Bệnh sống vô trách nhiệm:

Ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình
Không quan tâm đến việc chung và những bổn phận khác.

10. Bệnh bè phái chia rẽ:

Lập phe nhóm cho riêng mình.
Không chấp nhận người khác ý kiến với mình.