Ngọc ngữ của Mẹ Teresa

Quang X Nguyen

Ngọc ngữ của Mẹ Teresa


Ngày đẹp nhất? - Hôm nay
Việc dễ dàng nhất? - Phạm tội
Trở ngại lớn nhất? - Sợ hãi
Sai phạm nghiêm trọng nhất? - Tự ruồng bỏ chính mình
Nguồn gốc của mọi sự ác? - Ích kỷ
Thú tiêu khiển tốt nhất? - Làm việc
Thất bại nặng nề nhất? - Chán nản

Thầy dạy tốt nhất? - Trẻ em
Nhiêm vụ cần ưu tiên nhất? - Hiểu biết lẫn nhau
Điều có thể làm cho người ta vui nhất? Hữu ích với tha nhân
Mê hoặc lớn nhất của đời người? - Tử vong
Khuyết điểm lớn nhất của con người? - Tính nóng nảy

Nhân vật nguy hiểm nhất? - Kẻ nói dối
Cảm giác hèn kém nhất? - Hận thù
Tặng vật cao quý nhất? - Tha thứ
Điều không thể thiếu? - Gia đình
Đường tắt ngắn nhất? - Đường thẳng
Cảm giác khiến con người vui nhất? – Bình an trong tâm hồn

Bằng chứng của hạnh phúc nhất? - Mỉm cười
Cách giải quyết có hiệu quả nhất? - Lạc quan
Thỏa mản lớn nhất? - Hoàn thành được việc phải làm
Sức mạnh lớn nhất trên toàn thế giới? - Cha mẹ
Một trong những niềm vui lớn? – Có người bạn thực sự nhận thức được có người cùng đồng hành với bạn,và cũng biết rõ rằng họ không thể giải quyết những vấn đề của bạn.
Điều đẹp nhất trên thế gian? – Yêu

Nhưng tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống,đều xuất phát từ Tình yêu và Ân sủng vô biên của Thiên Chúa.

Sưu tầm từ http://www.giadinhanphong.com/duc-in-altum/duc-in-altum-so-66