Thơ: Ngước mắt

Quang X Nguyen

Ngước Mắt
Nhân việc một cháu gái ở San Jose

bị cancer được Đức Mẹ chữa lành

Ngước mắt mà xem những cánh đào

Vui tươi cành lá cũng lao xao

Trước mắt con đường đầy hoa lá

Có thấy chim muông cũng vẫy chào.Ngước mắt mây trời vẫn mãi xanh

Màu xanh Lộ Đức giãi ơn lành

Mẹ dẫn con đi trên khắp nẻo

Mai mốt học hành sẽ tiến nhanh.Ngước mắt mà xem phước Chúa Trời

Đồng xanh suối mát nhớ ơn Người

Dìu bước con đi trong nắng ấm

Tình thương xót Chúa mãi không ngơi.Có thấy quanh đây những tấm lòng

Nào cha nào mẹ vẫn trông mong

Cùng cô cùng bác luôn cầu nguyện

Dâng Chúa Thiên đình rất kính tôn.