Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật IV mùa Vọng năm A & Mừng lễ Chúa Giáng Sinh

Quang X Nguyen

TM CN A Mùa Vọng 4

Mầu Nhiệm Chúa Nhập Thể


( Cảm nhận và suy niệm Mt 1.18-24)


Ai suy được tình thương Ơn Cứu Độ,
Có thấu chăng, hoàn cảnh Chúa vào đời:
Ông Giu Se, người công chính được mời
Lập Gia Thất nhiệm mầu cho Cứu Chúa.

*Sứ thần Chúa gọi Ông trong giấc ngủ,
Hỡi con vua Đa Vít, bậc hiền nhân
Thiên Chúa truyền: ngươi chớ ngại ngần,
Hãy đón nhận Ma Ri A làm Bạn

*Vì Trinh Nữ thụ thai do quyền hạn
Chúa Thánh Linh truyền phép để thực thi.
Có nhớ chăng, lời các đấng tiên tri:
Vị Ấu Chúa là Thiên Sai Nhập Thể…

*Ông sẽ đặt tên Ngài: Giê Su Cứu Thế
Ông sẽ là Dưỡng Phụ Chúa Hài Đồng
Và bảo vệ Bạn Đời mãi trinh trong,
Ông xứng đáng là Con Cha Cực Thánh…

Thế Kiên Dominic


TM CN A Giáng Sinh (Đêm)

Thiên Chúa Nhập Thể


(Cảm nhận và suy niệm Lc 2.1-14)


Vinh danh Chúa Cả trên Trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
***
Đêm năm ấy (1) Thánh Giu Se, dòng Đa Vít
Đem Bạn Trinh Thai về quê quán kiểm tra,
Như mọi người, theo lệnh Vua Xê Da.
Điều xảy tới bất ngờ: giờ Chúa đến.
***
Nơi hang đá Be lem, đã thể hiện
Lời Kinh Thánh: ngôn sứ tiên báo xưa.
Mẹ Ma Ri A sinh Con Chúa Ấu Thơ,
Vầng ánh sáng tỏa lan vùng đồi núi.
***
Tiếng ca hát thiên thần luôn vang dội
Và loan báo, dẫn đạo cho mục đồng,
Là những người dân Chúa đang đợi trông
Đấng Cứu Độ đưa dân vào Nước Chúa…
***
Ôi! Mầu nhiệm Nhập Thể, ai suy thấu?
Kẻ thiện nhân hãy nhớ, hãy niệm suy,
Học Tin Mừng, cảm nhận và thực thi,
Lời Thiên Chúa muôn đời là chân lý…

(1) Năm 1 sau Công nguyên.

Thế Kiên Dominic

MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH

********
Công nguyên ghi chép: Chúa vào đời, (1)
Rao giảng Tin Mừng, dựng Nước Trời:
Giáo Hội hằng năm dâng đại lễ,
Giáo dân suốt tháng vọng ơn Người.
Tình thương thẩm định: quyền cao cả,
Mầu nhiệm thực thi: phép tuyệt vời.
Hang đá Be Lem: nguồn lịch sử,
Niềm vui Sinh Nhật tỏa muôn nơi…

( 1) Lịch Công Nguyên năm 01.

Thế Kiên Dominic