Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật Lễ Thánh Gia năm A

Quang X Nguyen

TM CN A Thánh Gia

Mừng Lễ Thánh Gia

( Cảm nhận và suy niệm Mt 2.13-15, 19-23)


Hôm nay mừng lễ Thánh Gia,
Cộng đoàn đón nhận học qua Tin Mừng.
***
Ba nhà đạo sỹ phương Đông
Lạy thờ Ấu Chúa vừa xong ra về,
Giu Se Dưỡng Phụ mệt mê,
Thiên thần đánh thức để nghe lệnh truyền:
“ Đem Con cùng Mẹ đi liền !
Trốn sang Ai Cập, bằng yên mới về.
Khi vua độc ác chết đi,
Ta sẽ loan báo chẳng gì phải lo…”
***
Thánh Giu Se chẳng nghi ngờ,
Vâng theo Ý Chúa định cho mọi bề.
Khi đi, khi ở, khi về
Thánh Gia chịu đựng chẳng hề phân tâm,
Khởi đầu lịch sử Phúc Âm
Nêu cao nếp sống âm thầm tín trung…
Chúng con nguyện dốc một lòng,
Noi gương Thánh Thất sống chung cộng đoàn.
Sẻ chia vất vả gian nan,
Dâng lên Thiên Chúa, Người ban phúc lành.
Hướng về Đất Hứa Trường Sinh…

Thế Kiên Dominic


MẦU NHIỆM THÁNH GIA THẤT

******
Ba Ngôi Chúa đầy lòng thương xót
Định khởi công cứu vớt loài người.
Ngôi Cha ngỏ ý, tức thời
Ngôi Con lên tiếng với lời “xin vâng”.
Ngôi Ba Chúa đồng lòng phấn khởi,
Sai sứ thần hướng lối trần gian,
Truyền tin Trinh Nữ cưu mang
Ngôi Lời xuống thế cứu hàng chúng sinh…
Ma- ri- a giật mình bỡ ngỡ,
Nhờ trấn an Mẹ mở lòng tin:
“ Xin vâng” từ đáy con tim,
Hiến dâng trọn vẹn, một niềm hy sinh.
Mang gánh nặng một mình sao nổi,
Chúa quan phòng kêu gọi Giu- se.
Thánh nhân nghi ngại e dè,
Nhưng theo Ý Chúa mọi bề "xin vâng"
***
Thánh Gia mầu nhiệm sáng vô cùng
Ba Đấng nêu gương: tự hiến dâng
Mạnh khoẻ, an vui luôn cảm tạ
Gian nan, thử thách: mãi “xin vâng”

Thế Kiên Dominic

THÁNH DANH CHÚA GIÊ SU

( Đôi dòng suy niệm mừng lễ TDCG 3/1)

Thánh Danh Cực Trọng Chúa Giê Su
Cứu giúp giáo dân: chống giặc thù:
Gặp bước hiểm nguy:cơn cám dỗ,
Tuyên xưng danh Chúa: vững đường tu.
Tới giờ lâm tử: kêu Danh Thánh,
Nhận phúc bình an: Chúa hộ phù.
Thiên Chúa Ngôi Hai: Vua Cứu Thế,
Thánh Danh Cực Thánh Chúa Giê Su…

Thế Kiên Dominic