Thơ: Tiến lên một bước nữa thôi...

Quang X Nguyen

TIẾN LÊN MỘT BƯỚC NỮA THÔI…


Dẫu cho mọi sự tưởng như mất rồi,
Tiến lên một bước nữa thôi.
Dẫu cho xác tín vụt trôi xa vời,
Tiến lên một bước nữa thôi.
Dẫu cho ảm đạm cuộc đời,
Tiến lên một bước nữa thôi.
Dẫu cho kiệt sức hỡi ôi rã rời,
Tiến lên một bước nữa thôi.
Tiến lên rồi sẽ thấy vui rạng ngời,
Luôn luôn ánh sáng tuyệt vời,
Bừng soi ở cuối đường đời tối đen.
Đây rồi, tia nắng bình yên
Vẫn chờ đến lúc lóe lên chân trời.
Tiến lên một bước nữa thôi,
Bình minh hy vọng, nụ cười an nhiên…AVANCE ENCORE D’UN PAS


Même si tout te semble perdu,
Avance encore d’un pas.
Même tu ne crois plus en toi,
Avance encore d’un pas.
Même si la route est sombre,
Avance encore d’un pas.
Même si tu n’as pas la force,
Avance encore d’un pas.
Avance et tu verras.
Tu t’en sortiras,
Car il y a toujours,
Une lumière au bout de tunnel.
:La lumière toujours est là,
Toujours présente.
Et parfois elle attend,
Avant de se manifester.
Avance, avance, et tu la trouveras !
Nguyên tác lấy từ FB Besoin de toi