Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật I mùa Chay năm A

Quang X Nguyen
TM CN A Mùa Chay 1

ĂN CHAY VÀ CẦU NGUYỆN

(Suy niệm và cầu nguyện từ Mt 4. 1-11)


Gương cực thánh 40 ngày trong hoang địa
Đấng Thiên Sai Cứu Thế đã dạy con:
Biết vững tin, can đảm giữ xác hồn,
Luôn lướt thắng hết mọi cơn cám dỗ.
***
Trong chiến đấu, Chúa ban ơn sức mạnh
Chúa cho con luôn tỉnh thức, khiêm nhường,
Đủ khôn ngoan, phó thác Chúa tình thương
Năng cầu nguyện để được ơn phù trợ.
***
Để tỉnh thức, con siêng đọc Lời Chúa,
Chính Tin Mừng là ánh sáng cực linh,
Là ngôi sao Bắc đẩu giữa đêm thanh,
Con tin cậy ơn quan phòng của Chúa.
***
Mùa Chay Thánh, bốn mươi ngày sắp tới
Chúa cho con dọn mình xưng tội nên
Để dọn lòng mừng lễ Chúa uy quyền,
Dù ma quỷ cũng phải thờ lạy Chúa.

Thế Kiên Dominic


Tháng Kính Thánh Giu Se

***
Hằng năm, tới tháng Thánh Giu Se,
Giáo hữu ai ai cũng hướng về:
Cầu nguyện, khấn xin ngôi Thánh Cả,
Dủ thương ,cứu giúp kẻ ngu mê.
Canh tân, phục vụ, chăm lao động,
Giữ đức thanh trong trọn mọi bề.
Đoan hứa nương theo gương Thánh Phụ,
Thánh Gia Cứu Thế rạng Thiên Quê...

Thế Kiên Dominic

THEO ĐƯỜNG THÁNH GIÁ

****
Đường Thánh Giá: đường về Quê Thật
Theo đường này không mất đức tin,
Cậy trông sức mạnh thiêng liêng,
Quyền uy Thiên Chúa nhân hiền thương ban
Đoàn tìn hữu hiên ngang tiến bước
Lòng nhủ lòng, kẻ trước người sau
Đồng hành sống đạo nhiệm mầu
Vâng theo Ý Chúa , nguyện cầu chung, riêng.
Gương thánh hóa; Chúa Chiên soi tỏ,
Qua đau thương, vượt khó: lập công...
Cộng đoàn dân Chúa hiệp thông
Theo đường Thánh Giá cầu mong ngày về.
Nước Thiên Chúa: chính Quê Vĩnh Cửu
Đấng Hóa Công Hằng Hữu trị vì,
Thưởng công chiên lạc tìm về:
Đời đời hạnh phúc: trọn bề yêu thương...

Thế Kiên Dominic