Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật IV mùa Thường niên năm A

Quang X Nguyen
TM CN A Thường niên 4

Hiến Chương Nước Trời

(Cảm nhận từ Mt 5. 1-12)


Phần đầu bài giảng hôm nay
Cộng đoàn dân Chúa cảm đầy nguồn vui.
Tuyên ngôn tám phúc Nước Trời,
Chính là phúc thật người đời ước mong
***.
Sống đời nghèo khó an lòng,
Ưu tiên Chúa gọi vào trong Nước Trời.
Hiền lành, đạo đức, người ơi,
Được vào Đất Hứa đời đời hiển vinh.
Đau thương, vững chí dâng mình
Chúa thương an ủi, phúc lành thưởng cho.
Khát khao nhân đức chớ lo,
Chúa thường cung cấp đủ no phần hồn.
Ai thương giúp kẻ cô đơn,
Chính là xin Chúa ban ơn cho mình.
Giữ mình thanh khiết trọn lành,
Được xem thấy Chúa Thiên Đình chẳng sai.
Ai xây hòa thuận giúp đời,
Được làm con Đức Chúa Trời Hiển Linh.
Người nào hiến sự sống mình,
Thuộc quyền sở hữu Thiên Đình thiên thu…

Thé Kiên Dominic.

Xuân Thi Ca Cầu Nguyện

***
Xuân về, cầu nguyện có thi ca.
Văn hóa giáo dân tiến bước xa.
Cảm nhận Tin Mừng, vâng Thánh Ý ,
Niệm suy Kinh Thánh, nguyện thăng hoa.
Cậy trông ơn Chúa hằng phù trợ,
Chia sẻ tình thương giúp thái hòa.
Mong ước niềm tin luôn sáng suốt,
Xuân về, cầu nguyện có thi ca…
***
Câu đối mừng Xuân
THI CA CẦU NGUYỆN XUÂN VỀ THÊM SỐT SẮNG.
THÁNH LỄ TIẾN DÂNG TẾT ĐẾN ĐỦ MỪNG VUI.

Thế Kiên Dominc

ĐỨC VÂNG LỜI

(Cảm suy mầu nhiệm Mân Côi thứ 4 Mùa Vui)

Gương mẫu Thánh Gia thật tuyệt vời:
Môi Sen lề luật… Mẹ vâng lời:
Tiến dâng Thánh Tử nơi đền thánh,
Đón nhận tình thương tại Nước Trời.
Lão giả Si Mêon: mừng ẵm Chúa,
Mẹ Vua Cứu Thế: cảm dòng đời …(1)
Vui trong đau khổ lập công phúc,
Gương mẫu Thánh Gia thật tuyệt vời…
(1) Đức Mẹ nghe lời tiên tri của cụ Simêon về sự đau khổ đời Mẹ Chúa Cứu Thế phải chịu…

Thế Kiên Dominic