Chùm thơ về mùa Chay của tác giả Nắng Hạ (MTG Chợ Quán)

Quang X Nguyen

MÙA CHAY CÙNG CHÚA....

Mùa Chay cùng Chúa hy sinh
Mùa Chay cùng Chúa hãm mình canh tân.
Mùa Chay cùng Chúa dấn thân
Mùa Chay cùng Chúa hiến dâng cuộc đời.

Mùa Chay cùng Chúa tuyệt vời
Mùa Chay cùng Chúa nghe lời ăn năn.
Mùa Chay cùng Chúa thông phần
Mùa Chay cùng Chúa hiến thân cho người.

Mùa Chay cùng Chúa vui tươi
Mùa Chay cùng Chúa nụ cười trao ban.
Mùa Chay cùng Chúa toản lan
Mùa Chay cùng Chúa bình an cõi lòng.

Mùa Chay cùng Chúa chờ mong
Mùa Chay cùng Chúa đợi trông ơn lành.
Mùa Chay cùng Chúa tập tành
Mùa Chay cùng Chúa thực hành yêu thương.

18h40’ – 02.03.202
Nắng Hạ (MTG Chợ Quán)


CALVE TÌNH YÊU

Giêsu chịu chết một chiều
Calve dấu chứng tình yêu phi thường.
Thập Giá tỏa ngát muôn hương
Hóa nên Thánh Giá tựa nương cho đời.

Ngất cao đỉnh núi giữa trời
Tay chân vết tích máu rơi khắp đồi.
Đớn đau thân xác từng hồi
Than van tha thiết Cha ôi sao đành?

Bơ vơ giữa khoảng trời xanh
Cô đơn vây kín Cha dành riêng con.
Tâm hồn hiu hắt héo hon
Cha ơi con đã mỏi mòn đợi trông.

Ngước nhìn khoảng lặng thinh không
Vẫn tin Cha mãi quan phòng đỡ nâng.
Tâm tình phó thác xin vâng
Con xin nguyện sẽ hiến dâng trọn tình.

10h40’ – 06.03.2020
Nắng Hạ (MTG Chợ Quán)

(Tác giả gửi về VTCG)