Xin được làm tiếng nói của các thai nhi

Quang X Nguyen

XIN ĐƯỢC LÀM TIẾNG NÓI CỦA CÁC THAI NHI


Nhận những thai nhi về để an táng, tôi thấy rõ ràng đây là con người : tay này là tay của con người chúng ta, chân và hình dạng này lả của con người chúng ta. Đó là con người, chính Chúa tác tạo nên những hình hài đó. Thai nhi không phải là rác thải mà là con người.


Các em về nói với tôi rằng “con là con người, con không phải giọt máu, con không phải là cục thịt. Con là con người mà bố mẹ đã phá bỏ con tan nát, bố mẹ không được phép quên con”.

Đó là thông điệp với tôi thật rõ ràng. Xin mọi người hãy là tiếng nói thay cho các em để các em được nhìn nhận là con người, được tôn trọng như những con người, được bảo vệ và chào đời như những con người bình thường chúng ta.


“Cho dù, cha mẹ có bỏ con đi nữa; nhưng Ta không bỏ các con” (TV 26,10) là lời yêu thương khẳng định của Chúa.

Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi không muốn bỏ các em và càng không muốn các em trở thành rác thải và bị xử lý như rác thải. Chúng tôi muốn đón nhận, tẩm liệm, cầu xin lòng thương xót và chôn cất các em tử tế. Hinh ảnh Đức Mẹ ôm Chúa Giêsu cũng là hình ảnh chúng ta muốn diễn tả niềm tin và tình yêu của chúng ta với các thai nhi.

Đón nhận thai nhi này lòng nặng trĩu âu sầu. Đây là một trong muôn vàn các thai nhi chúng tôi đón nhận. Tôi là linh mục, tôi muốn đón nhận, dâng lễ và an táng các em. Những oán hận sẽ chất ngất nếu loài người chúng ta còn ác và loại con cái của chính mình. Chẳng bao giờ có được bình an và hoà bình khi chúng ta vẫn còn giết hại các em bởi chính cha mẹ và những người văn minh chúng ta.

Xin lòng thương xót các thai nhi và Chúa cho chúng ta đã cho chúng ta cơ hội sống thì cũng tiếp tục ban phước để sự sống con người tiếp tục được sống tốt hơn.

Lm Giuse Nguyễn Văn Tịch