Thơ: Đừng cứng lòng!

Quang X Nguyen

ĐỪNG CỨNG LÒNG!


(Ga 20,19-31)Làm sao chạm tay vào cạnh sườn của Chúa

Để mà tin, tin quyết liệt đến cùng

Làm sao nghe Chúa nhẹ nhàng trách quở:

Đưa tay ra và đừng có cứng lòng!Hai nghìn năm trôi qua chuyện xưa cũ

Vẫn còn mới tinh dấu hỏi hôm nay

Niềm tin còn nguyên hay nhiều lần rạng vỡ

Tôi đi tìm lời giải đáp bao ngày.
Nếu Chúa hiện ra trước mặt tôi lần nữa

Thì cần gì niềm tin có hay không

Chúa gieo vào lòng một chút tình bé nhỏ

Để tôi tin mà chẳng có ngại ngần.Một đời tôi đi tìm lỗ đòng

Đi tìm Chúa sao nhọc nhằn gian khó

Chúa nhào nặn tôi trong muôn vàn đau khổ

Chúa muốn niềm tin tôi vào Chúa phục sinh.Phúc cho ai không thấy mà tin!

Thì tim ơi đừng mù lòa ngoan cố

Hãy mở mắt ra để tình yêu lớn lên

Đừng cứng lòng, đừng cứng lòng thêm nữa…ĐA MINH THIÊN SA