[Sách] "Ông cố" giám mục cùi: Đức cha Jean Cassaignev

Quang X Nguyen

Ông Cố của người cùi - Đức Cha Jean Cassaigne

“Để ghi nhận những hy sinh to lớn của vị thừa sai và sự gắn bó của Ngài với đất nước Việt Nam, nhất là với những người CÙI bị xã hội ruồng bỏ, chúng tôi xin giới thiệu những trang sách đơn giản nhưng khá đầy đủ nầy do Cha Dòng Solesmes nỗi tiếng, Dom J.M Guilmard viết về cuộc đời của “ÔNG CỐ” của người cùi – ĐỨC CHA JEAN CASSAIGNE.


TẢI VỀ

Ông Cố - Đức Cha Jean Cassaigne pdf

Link dự phòng


Nguồn: http://vietcatholicsydney.net/vietcatho/newsdetail/Nhung-Cuon-Sach-Hay-51/Ong-Co-cua-nguoi-cui---Duc-Cha-Jean-Cassaigne-588/