[Sách] Tin Mừng Gia Đình của ĐHY Walter Kaspers

Quang X Nguyen

Cuốn sách nhỏ Tin Mừng Gia Đình của Đức Hồng Y Walter Kaspers, ghi lại bài trình bày của ngài trước Công Nghị Đặc Biệt các Hồng Y theo yêu cầu của chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô về việc khám phá lại Tin Mừng Gia Đình và dẫn vào đời sống hôn nhân gia đình dưới sự soi sáng của Tin Mừng.

TẢI EBOOK


http://thuvienconggiaovietnam.net/chi-tiet/188