Cầu xin cho một trái tim trong sạch

Quang X Nguyen


Theo ĐGH Gioan Phaolô II, mỗi một người chúng ta luôn cần tăng trưởng trong nhân đức trong sạch. Nó là cái đích mà chúng ta cố gắng vươn tới luôn mãi không ngừng để có thể yêu mến thực sự, để có thể tôn trọng mỗi người cách hoàn hảo. Ngài viết:

“Đức hạnh/nhân đức là sự có hiệu lực và thật vậy một hiệu lực “liên tục”. Nếu nó chỉ thỉnh thoảng có hiệu lực nó không hữu hiệu vì chúng ta chỉ có thể nói rằng một người đã thành công để làm chủ một hối thúc, trái lại nhân đức phải bảo đảm rằng người ấy chắc chắn làm chủ được nó. Khả năng chỉ có thể chế ngự sự tham muốn đến từ nhục dục không là nhân đức theo đủ nghĩa của nó, ngay cả khi người ấy có thể tự chủ lấy mình gần như trong mọi trường hợp. Một nhân đức khi đã được hình thành cách đầy đủ là một sự điều khiển các hoạt động cách hữu hiệu; nó giữ các khao khát trong sự cân bằng nhờ thái độ thường có của nó về sự tốt thật được xác định bởi lý trí”1

Nói cách khác, đời sống nhân đức không dễ dàng. Sự gì cao đẹp thì khó khăn cho chúng ta nhưng đó chính là điều dẫn con người tìm đến giá trị của đời sống.

Tình yêu nam nữ là một món quà rất quý Thiên Chúa đã ban để tình yêu của Thiên Chúa cho loài người được tỏ lộ nơi họ. Khi nam nữ sống theo ý định của Thiên Chúa trong bí tích Hôn Nhân của người Kitô Giáo, tình yêu giữa họ là dấu chỉ cho Lễ Cưới của Chúa Giêsu và Giáo Hội (Giáo Hội bao gồm toàn thể dân Chúa) trong ngày sau hết của thế giới này. Nghĩa là tình yêu của Thiên Chúa cho Giáo Hội, tình yêu của Thiên Chúa cho loài người Ngài đã dựng nên, loài người có thể cảm nhận được nó trong thân xác của họ khi họ sống trong tình yêu trao ban trọn vẹn, tự do, chung thủy, đón nhận sự sống giữa người nam và người nữ trong bí tích Hôn Nhân.

Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh…. người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. (Thư thánh Phaolô gởi cộng đoàn ở Êphêsô 5,25;33)

Thiên Chúa không muốn chúng ta sợ hãi về ơn gọi cao quý của mình vì chúng ta không phải chiến đấu ích kỷ, tham lam, sự lạm dụng của chúng ta đối với người khác một mình. Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta và Ngài có thể làm những gì mà chúng ta không tự mình có thể làm được.

Bước đầu tiên để tăng triển ước ao sống đời trong sạch là thay thế những suy nghĩ không hay với những lời đẹp, với sự suy nghĩ của Chúa và cầu nguyện. Vì chúng ta không chỉ chống lại khuynh hướng xấu của chính mình, nhưng là với ảnh hưởng của sự xấu mạnh mẽ và xảo quyệt hơn chúng ta rất nhiều.

Khi những cám dỗ giới tính đến trong trí nghĩ, hãy dừng lại và cầu xin ơn trong sạch, rồi cầu nguyện cho người mà bạn nghĩ đến.Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta không chỉ chiến đấu với sự ủng hộ của Thiên Chúa mà là Chúa Giêsu Kitô, chính Ngài sẽ chiến đấu trong chúng ta. Ngài sẽ ban sức mạnh và chống lại kẻ thù trong chúng ta mà chúng ta không hề biết.

Cầu xin cho một trái tim trong sạch

Lạy Chúa, xin giúp con chấp nhận và tiếp đón tình dục của con như là một món quà từ Chúa. Xin ban ơn để con biết kháng cự những lời dối trá bóp méo món quà thần thánh này và giúp con sống đời tình dục của mình theo như sự thật của tình yêu biết trao ban. Xin ban cho con một trái tim trong sạch để con có thể nhìn thấy được hình ảnh của sự vinh quang của Chúa nơi người khác, và một ngày con sẽ được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt. Amen.2

Cầu xin cho ơn cứu rỗi của khao khát tình dục

Lạy Chúa Giêsu, con ca tụng và cám ơn Chúa vì món quà của những ao ước tình dục. Nhờ sức mạnh của cái chết và sống lại của Chúa, xin làm ngay thẳng trong con những quanh co, méo mó mà tội lỗi đã gây nên để con biết và cảm nghiệm ao ước tình dục như Chúa đã tạo dựng nó, như là một ao ước để yêu cách tự do, hoàn toàn, trung tín và đón nhận sự sống. Amen.3

Cầu xin trong giây phút của cám dỗ về thú tính

Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa vì sắc đẹp của người này Chúa đã dựng nên để được yêu mến, không bao giờ để bị dùng như là một vật dụng cho thoả mãn của con. Con khước từ mọi xu hướng trong con để dùng người này cho sự vui thích của chính mình, và con xin Chúa sửa chữa những ao ước của con để nó trở nên ngay thẳng. Amen.4

1. Karol Wojtyla, Pope John Paul II, Love & Responsibility (Tình Yêu & Trách Nhiệm) , trang 169.

2. Christopher West, “What Is the Theology of the Body & Why Is It Changing So Many Lives?” christopherwest.com, (May, 07, 2004).

3. West, “What Is the Theology of the Body?” (May, 07, 2004).

4. West, “What Is the Theology of the Body?” (May, 07, 2004).