[Sách] "Đồng Hành Thiêng Liêng"

Quang X Nguyen

 

Đại học ICLA, Philippins

Lm Phêrô Lê Tấn Bảo dịch
Tải ebook:
https://drive.google.com/file/d/1WjD_7tSJIBKHj92G8vnjOzw20sNvpCl2/view?usp=sharing

Nguồn: http://giaophanmytho.net/du-bi-thanh-gioan-23/e-book-dong-hanh-thieng-lieng-dai-hoc-icla-philippins-lm-phero-le-tan-bao-dich-26923.html