Cám ơn em nhé, Cô Vy-thơ Đình Chẩn

admin

 


Cám Ơn em nhé, Cô Vy

Cám ơn em nhé, Cô Vy
Bấy lâu chung một chuyến đi cuộc đời
Trăm năm làm kiếp con người
Chợt thấy rỗng trời, thấp thoáng hư vô!

Cám ơn em đến bất ngờ
Biển ngàn giông bão, vạn bờ cách ly.
Bình tâm nhấm nháp ô-xi
Sự sống diệu kỳ...đơn giản lắm thay !

Cám ơn em đến ngàn ngày
Cho đời nếm đủ đắng cay ngọt bùi
Địa cầu như chiếc thuyền trôi
Chung lá phổi trời sống chết vì nhau!

Cám ơn em, dẫu thương đau
Con đường thập giá đượm màu thánh ân.
Tiền tình, danh lợi, phù vân
Cám dỗ vạn lần đâu dễ ai buông!

Thôi em nhé, nguyện hồi chuông
Kiếp sống vô thường bèo bọt mong manh.
Chúc em sớm hưởng cao xanh
Cho nhân loại được yên lành "cụng ly"...

Xin em đấy, hỡi Cô Vy !

Đình Chẩn 07.03.2021