Kính dâng cha thánh Giuse-Thơ Châu Sơn

admin

 Kính Dâng Cha Thánh Giuse

“Khi tỉnh giấc ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy…” (Mt 1,24).

 


Ngợi mừng Cha Thánh Giuse

Thi hành Ý Chúa chẳng khi nào ngừng

Hương thơm nhân đức lẫy lừng

Chúng con thành kính vui mừng hoan ca.

 

Phụ thân Con Đức Chúa Cha

Âm thầm dưỡng dục bao la ân tình

Chở che Đức Mẹ Đồng Trinh

Sớm khuya chăm sóc gia đình Chúa trao.

 

Vượt qua biển sóng thét gào

Trẩy sang Ai Cập lui vào “Na-da…”

Một lòng phó thác ý Cha

Khiêm nhường trung tín thiết tha trọn tình.

 

Đóa thơm huệ trắng ngát trinh

Ân cần rộng giúp quên mình vị nhân

Chúng con cát bụi phàm trần

Ngửa trông kêu khấn thánh nhân phù trì.

 

Đỡ nâng dẫn dắt bước đi

Đường ngay nẻo chính thực thi đến cùng

Tuân hành Thiên Ý kiên trung

Khiêm nhu phục vụ bao dung mọi người.

 

Chân thành mến Chúa vui tươi

Hy sinh quảng đại yêu người thiết tha

Gắng nên men muối thuận hòa

Ướp say tin mến tỏa ra cuộc đời.

 

Biển trần sóng gió mù khơi

Thả neo trông cậy ở nơi Cha hiền

Xin thêm bác ái vô biên

Để cho hết thảy ưu phiền tan mau.

 

Xác hồn tươi sáng đẹp màu

Xứng danh con Chúa trắng phau bụi trần

Mong ngày vinh phúc dự phần

Vui mừng chạy đến Thánh nhân rạng ngời.

Tác giả: Châu Sơn

 

THÁNH GIUSE QUẢN GIA

 

Cái chàng cái đục cái cưa

Cái rìu cái búa sớm trưa theo ngài

Giuse bác thợ miệt mài

Dụng công kiếm kế sinh nhai giữa đời

 

Thi hành thánh ý Vua Trời

Cha nuôi Con Chúa bạn đời Nữ Trinh

Một lòng son sắt chữ tình

Trải bao day dứt mối tình thiên thu

Một lòng yêu mến Giêsu

Một lòng chung thủy chăm lo Bạn hiền

Một lòng gắn bó trung kiên

Giữ gìn Gia Thất cõi phiền lắng lo

Vượt qua ngàn lưới trăm giò…

Lữ hành dương thế con đò sang sông

 

Giờ đây an hưởng Tình Hồng

Nguyện xin Thánh Cả đoái trông gia đình

Giúp cho vượt hết sóng kình

Giúp cho chung thủy trọn tình phu thê

Giúp cho con cái tìm về

Đàng Chân Thiện Mỹ chớ mê hồng trần

Khiêm nhu phục vụ tha nhân

Con ong cần mẫn tu thân mỗi ngày

Quán trọ tin mến nồng say

Quê hương phước lạc dư đầy thiên thu.

 

Tác giả: Châu Sơn