Phan-xi-cô khó nghèo- Tác giả: Jos Nguyễn Hoàng Phúc

Anne de Jesu


PHAN-XI-CÔ KHÓ NGHÈO

Mừng lễ thánh Phan-xi-cô Assisi, đấng sáng lập dòng Anh em Hèn mọn!


Phan-xi-cô thật khó nghèo.

Đáp lại tiếng Chúa, bước theo sẵn sàng.

Từ bỏ cuộc sống giàu sang.

Áo nâu hèn mọn chẳng màng công danh.

Vui cùng tạo vật xung quanh.

Cỏ cây, muông thú bức tranh tuyệt vời.

Cùng ca ngợi Chúa người ơi!

Hỡi muôn tinh tú, mặt trời, mặt trăng!

Kêu gọi sám hối ăn năn.

Đừng để tội lỗi đóng băng tâm hồn.

Lắng nghe tiếng Chúa chí tôn.

Sữa lại Giáo Hội trường tồn mãi luôn.

Đây dòng ân xá đổ tuôn.

Năm Thánh xin mở, suối nguồn hồng ân.

As-si-si đẹp bước chân.

Yêu thương phục vụ, dấn thân quên mình.

Ý chí sắt đá trung trinh.

Dù bao cám dỗ rập rình kề vai.

Hoa hồng chẳng còn mọc gai.

Cuộc đời tận hiến chọn Ngài mà thôi.

                                                                          Tp.Hồ Chí Minh, 04/10, mừng lễ thánh Phan-xi-cô Assisi