Theo Mẹ dâng mình- Tác giả: Đình Chẩn

Anne de Jesu

1

Cho con theo Mẹ dâng mình

Quả chua quả ngọt hết tình hiến dâng.  

           Như xưa Mẹ đáp xin vâng

Cho Ngôi Lời xuống thế trần khiêm nhu.

           2

           Mẹ ơi, đường thế mịt mù

Xin thương che chở ba thù hiểm nguy.

           Như xưa Mẹ vượt biên thùy

Ba chìm bảy nổi không suy suyển lòng.

           3

           Đời con bao bước long đong

Xin ơn trung tín giữa dòng thuyền trôi.

           Như xưa Mẹ vượt núi đồi

Trung trinh theo Chúa thắm môi nguyện cầu.

           4

           Từng ngày con lại bắt đầu

Dẫu cảnh u sầu, hoan hỉ xin vâng.

           Cho danh Chúa rạng chín tầng

Cho tình Mẹ sáng vô ngần lung linh.

           5

           Mẹ ơi, theo Mẹ dâng mình

Này đây tất cả hành trình tương lai.

           Mẹ đồng hành, vượt chông gai

Đời vui có Mẹ-Sao Mai huy hoàng !

                     Đình Chẩn, lễ Đức Mẹ Dâng Mình 2018