Làm thơ- Tác giả: Trần Vạn Giã

Lan Mary


LÀM THƠ


Tiêu biểu sự gian ác có Hê-rô-đê,

Có Giu-đa vì ba mươi đồng bạc.

Nhưng con rắn mới là điều kinh ngạc,

Gây mọi nguyên nhân tội lỗi đến loài người.Nếu bà E-và cứ sống phây phây,

Đừng ăn trái cấm vườn Ê-đen – thời ấy.

Thì loài người đời đời chỉ thấy

Sự sống vĩnh hằng trong nước Chúa vinh danh.Thôi tất cả cũng chỉ tại loài rắn độc,

Và tại vì ai hay tại đàn bà?

Từng nhiều lần anh đã xót xa,

Thấy trong mộng đời hai ta ném đá.Chiến tranh- Chức quyền- Bạc tiền tranh nhau sa ngã

Thật thà thơ tôi, tôi đã dặn lòng

Biết trong sáng như pha lê thì dễ vỡ

Nhưng không hề lấy “cái ác” để làm thơ.