Lục bát Mùa Đông- Tác giả: Đaminh Thiên Sa

Lan Mary

 

Tìm trong đêm một chút tình Nửa mơ, nửa thực một mình Mẹ đây Đêm ru gió đến thật dày Lời ca tĩnh lặng phơi bày thinh không. Áo thưa trong gió lạnh căm Rơm khô lót tạm, Con nằm đây nghe! Mùa đông ru gió lạnh về Môi run Mẹ hát Con nghe lúc này. Lời ru dẫu có hao gầy Ôm chân Con, ấm bàn tay Mẹ nhiều Trời cao, cao là bấy nhiêu? Có hay lòng Mẹ đôi điều âu lo. Thì thôi, một chút đói no Cho con dòng sữa gầy gò từ tâm Vui, sao lòng Mẹ lặng thầm Bàn tay ôm lấy hạt mầm gian nan. Nâng bàn chân đến trần gian Con từ xa thẳm nhẹ nhàng đến đây Thì Con ơi! Chút tình này Ôm con, Mẹ đợi mai ngày nắng lên. Bê Lem ơi … Hỡi Bê Lem… Ai sinh ra giữa trời đêm thế này?