Hãy tìm đến mà xem-Lễ Hiển Linh-Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

VTCG

Hãy Tìm Đến Mà Xem
( Lễ Hiển Linh 2/1/22)


*Đức Giêsu đã sinh ra tại Belem, xứ Giuđê, thời vua Hêrôđê, thì có những đạo sĩ phương Đông đến Jerusalem hỏi rằng : ‘ Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu ? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên trời Đông và chúng tôi đến yết kiến Ngài ? ‘ - Nghe vậy Hêrôđe hoảng hốt và cả thành Jerusalem cùng hoảng hốt theo ông. Ông cho triệu tập các thượng tế và ký lục trong dân mà hỏi cho biết Đức Kitô sinh ra ở đâu.

Họ trả lời : Tại Belem, xứ Giuđê vì đã có lời tiên tri chép thế này : ‘Và ngươi, hỡi Belem, xứ Giuđê, bộ lạc Giuđê ! Vì từ ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, kẻ sẽ chăn dắt Israel dân Ta.’

Bấy giờ Hêrôđê bí mật cho mời các đạo sĩ mà hỏi kỹ về thời giờ ngôi sao xuất hiện, rồi bảo ba đạo sĩ đi Belem và dặn : ‘Các ông hãy dò hỏi tường tận về Hài Nhi, khi tìm thấy sẽ báo lại cho trẫm để cùng đi bái yết Ngài’.

Nghe nhà vua nói, họ ra đi và này ngôi sao lại hiện ra đi trước dẫn đường cho đến khi dừng lại nơi Hài Nhi.

Thấy ngôi sáng các ông hết sức vui mừng. Vào nhà họ thấy Hài Nhi và Maria mẹ Ngài. Họ phũ phục xuống bái lạy, đoạn dâng lên lễ vật châu báu là Vàng- Nhũ hương và Mộc dược.

Rồi được mộng báo đừng trở lại với vua Hêrôđê và các ông theo đường khác về quê.

(Tường thuật theo Phúc Âm Thánh Mátthêu 2 : 1-12 )

*Đức Giêsu đã sinh ra tại Belem Giuđê thời vua Hêrôđê, thì có những Đạo Sĩ Phương Đông đến Jerusalem hỏi rằng: “Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu ? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên trời Đông và chúng tôi đến yết kiến Ngài.” (Mt 2, 1-2)


Ba nhà Đạo Sĩ Phương Đông,

Ngắm nhìn sao lạ trên không sáng ngời,

Tiên tri báo trước những lời :

‘Một Vị Cứu Thế ra đời rồi đây ! ‘Hành trình vội vã đi ngay,

Ánh sao dẫn lối đêm ngày ruổi rong,

Lòng chưa đạt được ước mong,

Ánh sáng vụt tắt nơi vùng Be-lem.Vào vua Hê-rô hỏi xem,

Sao lạ xuất hiện báo điềm gì đây ?

Thày cả, thông luật trình bày :

‘Tiên tri có chép nơi này Be-lem :Dù ngươi nhỏ bé khó hèn,

Xuất hiện một Đấng sẽ đem an bình’

Nhà vua nghe bỗng giật mình,

Truyền ba Đạo Sĩ đăng trình đi ngay :‘Khi xong hãy trở lại đây,

Trẫm cũng sẽ đến tỏ bày lòng ta.’

Ba Vị Đạo Sĩ trở ra,

Ánh sáng dẫn lối chói lòa trên không,Đến nơi chiêm bái Hài Đồng,

Lúc này thỏa nguyện ước mong đêm ngày,

Nhũ hương, mộc dược, vàng đây,

Tiến dâng Vương Tử giờ đây giáng trần.Rồi trong giấc ngủ an tâm,

Thiên Sứ báo mộng phải quay trở về.

Từ đây lòng hết nặng nề,

Cuộc đời đổi mới tràn trề hồng ân.Chúa ơi ! Bao năm con đã lỗi lầm,

Nhìn ánh sao lạ chẳng cần quan tâm.

Đời con Chúa gọi nhiều lần,

Con vẫn chìm đắm xác thân bụi trần,Con nghe tiếng Chúa rất gần,

Nhưng con mê mải ham cầu lợi danh.

Lạy Chúa xin hãy đồng hành,

Dắt dìu nâng đỡ chớ đành bỏ con,Thân con giỡ đã mỏi mòn,

Được dựa bên Chúa chẳng còn sợ chi !

Tháng ngày lặng lẽ trôi đi,

Đời con Chúa thấy còn gì nữa đâu ?Lời con tha thiết nguyện cầu,

Phó dâng tất cả khổ đau thế trần,

Đời con lạc lối bao lần,

Xin chiếu ánh sáng hồng ân dẫn đường.*Lời nguyện :

Lạy Chúa Hài Đồng !

Xin chiếu ánh sáng kỳ diệu xưa đã dẫn đường cho ba đạo sĩ đến bái lạy Chúa và nay cũng xin soi sáng tâm hồn u tối chúng con, đế cùng Chúa hướng dẫn cho mọi người trên đường về quê thật là Nước Trời.

Lạy Chúa là Đấng Hằng Sống và Hiển Trị muôn đời- Amen.(*)Phụ dẫn : Ba vua là tên gọi phổ thông bình dân, các Ngài có thể là đạo sĩ, chiêm tinh gia hay những nhà thông thái, mang tên là Mechior- Gaspar – Balthasmar. Dựa vào 3 lễ vật : vàng- nhũ hương và mộc dược, dâng tiến Chúa Hài Đồng Nên con số Ba vua được chấp nhận hơn.

Hàng năm chúng ta mừng Lẽ Chúa Hiển Linh tỏ lộ thiên tính của Ngài với 3 Đao sĩ từ Phương Đông xa xôi tìm đến chiêm bái thờ lạy. Nhưng thực sự Chúa đã 3 lần hiển linh chứng thực quyền thế Ngài :

-Lần thứ nhất : Khi Chúa chịu phép rửa tại sông Jordan, có chim bồ câu bay xuống đậu trên Ngài và tiếng Chúa Cha phán rằng “ Đây là Con yêu dấu của Ta ! Hãy nghe lời Ngài ! ‘ ( Mt.3 : 17 )

-Lần thứ hai : Chúa làm phép lạ đầu tiên cho nước hóa rượu tại tiệc cưới Cana để tỏ vinh quang và cho các môn đệ tin vào Ngài. ( Ga.2 :11 )

-Lần thứ ba : Lễ Hiển Linh ta mừng mỗi năm là cuộc hành trình xa xôi của 3 đạo sĩ từ Phương Đông tìm đến thờ lạy Hài Nhi mới sinh hạ tại Belem. Các ông là những người đầu tiên công nhận thiên tính của Chúa Giê-su. ( Mt.2 )


Đinh văn Tiến Hùng