Sương sớm hợp quần- Tác giả: Song Thất Tình Yêu

Lan Mary

SƯƠNG SỚM HỢP QUẦN


Trời Dallas âm u sương sớm
 Giọt nguyện cầu vừa chớm tan tan
 Hôm nay lại những vô vàn 
Một ngày bên Chúa tâm an hợp quần. 

Ngọn Đông sang rủ Xuân chín cõi 
Tít tầng cao cánh mỏi về đây 
Trao cho hoa cỏ sương đầy 
Thắp con tim nhỏ nhiệm mầu Cha con. 

Cái giá rét lòng son thêm đậm 
Buốt châu thân mà ngấm Hồng ân 
Xa sôi vẫn rất là gần 
Chạm trong ý nghĩ gieo vần yêu thương. 

Ngày hoạt động muôn phương xáo động 
Thần Khí Cha trải rộng khắp nơi 
Ước chi Tiếng Chúa gọi mời
Ta vâng đón nhận ra khơi cùng Ngài.

Song Thất Tình Yêu
Garland Dallas, sớm thứ Bảy 8/1/2022