Xuân hiệp hành: Tác giả-Đình Chẩn

VTCG1
Xuân hiệp hành dập dềnh ngoài ngõ
Sao em còn sợ Cô Vy băng qua cửa bấy lâu
GẶP ai mà tinh mơ tiếng em thủ thỉ
GỠ gỉ mắt thôi em chào Xuân !
2
LẮNG lòng cuối năm khổ
NGHE bóng chúa Sơn Lâm về…
Vọng bao tiếng lòng tái tê
Trong rừng ngàn đời oằn mình chuyển dạ
Dẫu đêm Ba Mươi có thờ ơ băng giá
Lá phổi hoàn cầu vẫn thóp thoi nhả Oxy
Cho em phiêu di…!
3
Xuân Hiệp Hành đầu thai gieo hi vọng
Khi em chợt thấy mình còn sống
Được hít ra …
Thở phào..!
PHÂN lũy thừa bậc thấp bậc cao
ĐỊNH hướng tương lai về ngày Tiệc Cưới.
4
HIỆP lòng Tạ ơn Trời
THÔNG truyền gieo hạt giống Lời bất tử
Ta ngước trông bao lớp cây đại thụ
Lại dìu nhau bước đi
Dẫu bao lần vấp ngã thương đau
THAM dự từng hơi thở vào Nhiệm Mầu khôn tả
GIA đình nên nôi ấm hiệp hành bên nhau
SỨ VỤ đơm bông tuyệt mĩ!
Hiệp hành trong Tình Yêu là đón nhận tất cả
Lời hứa ngàn năm vĩ đại khắc sâu hai dòng lệ xin vâng
(Sao mình nỡ đành quên!?)
Sống chết theo nhịp thở dìu nhau tin mến!?
5
Như trên đường Emmau
Bao lần em lê bước chán chường thất vọng
Người vẫn ở bên lặng lẽ ai hay
Trời xanh hiệp hành lắng nghe giãi bày
Từng lời ủi an mở lối về sáng tỏ
Xuân thơm nở nhánh đào phai
Vượt qua giông tố

Xin dâng Người tiếng lòng than thở
Muôn người đau khổ hiệp hành
Muôn lòng khao khát bình an
Ta hoà mực đất trời giao duyên
Hiệp hành khai bút.


Đình Chẩn, chiều 30 Tết Nhâm Dần