Gửi hương cho gió-Tác giả: Vân Khanh

Lan Mary

 

GỬI HƯƠNG CHO GIÓ 
Em về gom lại nắng trời
 Gửi vào hoang lạnh phận đời cô liêu.

Em về nhặt tiếng chuông chiều 
Lắng trong dư vọng bao điều sâu xa.

 Em về gom mật cỏ hoa 
Ướp vần thơ ngọt cho nhòa đắng cay. 

Em về gom những đọa đày
 Nhớ người lưu lạc tháng ngày tha hương.

 Em về nhặt bụi phấn hương 
Thương người cô phụ miên trường xót xa.

Em về nhặt những phôi pha 
Xót tình đắp đổi phù sa muộn phiền. 

Em về gom khóe cười duyên 
Gửi người viễn khách trên thuyền sông Tương… 

Em về gom nhặt yêu thương
 Gửi vào trong gió, tỏa hương cho đời. 

Mai sau về chốn quê Trời 
Khải hoàn ca khúc tình người sẻ chia.