Mẹ ơi thương ạ..!- Tác giả: Thái Huy

Lan Mary

 

MẸ ƠI THƯƠNG Ạ..! 

Đất nước Ukraine bãi chiến trường 
Ngày đầu đã thấy rất thê lương 
Bom rơi tán loạn quang công thự 
Người chết ngổn ngang dọc vệ đường
 Tiếng khóc ngút cao ôi buốt xót
 Lời than trầm lắng thật đau thương
 Trăm điều nhân thế khấn trông 
Mẹ Sớm chặn ngay tay bọn bạo cường! 
Thái Huy 2/26/22