Dọn lòng- Tác giả:Therese Tiếng Vọng

Lan Mary

 

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng Lc 6, 39-45.

DỌN LÒNG

“ Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” ( Lc 6, 42)

Cái đà còn vướng mắt tôi
Cớ sao thấy rác mắt người anh em?
Nếu ta chỉ biết trông lên
Không khom cúi xuống sao nhìn thấy ta?

Tội mình cứ thế bỏ qua
Lỗi người soi mói để mà nhạo khinh
Không soi để rõ chính mình
Chắn che bởi thói giả hình ngây ngô

Khắt khe lên án mơ hồ
Bâng quơ chỉ trích cạn khô tình người…
Giúp con thức tỉnh Chúa ơi!
Lắng lòng nghe tiếng gọi mời sâu xa:

Biết người, trước phải biết ta
Biết mình tội lỗi để mà cảm thông
Biết mình háo thắng phô trương
Để đừng phê phán khinh thường tha nhân.

Khiêm nhu, phục vụ ân cần
Cùng nhau sửa chữa lỗi lầm cho nhau.
Giúp nhau nghĩa thiết tình sâu
Cha ta đong lại ngày sau bội phần.

Dọn đà …tâm sáng trong ngần
Để nhìn ưu điểm tha nhân chân thành
Cho đi không bám hư danh
Dọn lòng kho báu để dành tương lai.
Thérèse Tiếng Vọng