Mùa xuân viên mãn- Tác giả: Suối Ngàn

Lan Mary

 

MÙA XUÂN VIÊN MÃN

 Đất trời chạm bước xuân sang 
Chợt nghe tin dữ ngỡ ngàng đau thương
 Máu loang ngay giữa “thánh đường”
Tòa giải tội chứa tình thương Chúa Trời.

 Hạt lúa mì tìm nơi gieo vãi
 Mong tới mùa gặt hái niềm vui 
Qua bao giông tố dập vùi 
Để bao thương nhớ ngậm ngùi xót xa. 

Chọn theo Chúa chính là thập giá
 Chọn con đường sỏi đá chông gai 
Hân hoan con vác trên vai 
Chí hùng kiên vững với Ngài mà thôi. 

Nhớ Can-vê đỉnh đồi hoang vắng 
Chịu nhục hình cay đắng vì yêu!
 Máu loang lệ đẫm trong chiều
 Thịt da tan nát, cô liêu thảm sầu. 

Ôi Thập Giá nhiệm mầu quá đỗi! 
Niềm hy vọng cứu rỗi trần gian 
Mang ơn tha thứ chứa chan 
Ôi nhân loại hỡi! Ngập tràn tội khiên!

 Giọt máu rơi xuống miền sơn cước
 Sẽ biến thành nguồn nước yêu thương
 Rạng nhành tiên tuế trên nương 
Mùa xuân viên mãn quê hương tròn đầy. 
10/02/2022 Suối Ngàn