Bụi gai- Tác giả: Lm.Phêrô Hồng Phúc.

Lan Mary

BỤI GAI

LTS: Bài đọc 1 CN III năm C trích sách Xuất Hành (Xh 3,1-8a.13-15), nói về Môisê diện kiến bụi gai bốc lửa mà không bị thiêu rụi. Hình ảnh dâng trào những cảm xúc. Xin được suy tư cùng bạn đọc.

Con như bụi gai
Lạc loài ghềnh núi,
Lửa trời đã tới
đốt cháy trong tim.
Im lìm,
Không tiêu tán,
Không phát sáng, gai vẫn là gai.

Chúa gọi lần hai
Tỉnh lay, xuyên thấu,
Đưa những tâm hồn như Môisê yêu dấu
Tới gần Chúa hơn.
Con vẫn ngạnh ương, gai không biến mất !

Lửa tình nơi phát xuất,
Biến đất thành linh thiêng.
Gai vẫn trơ nguyên, um tùm choán đất.
Môisê phủ sấp
Lãnh sứ mệnh ra đi
Gậy trong tay làm bao dấu lạ kỳ.
Gai ở lại, lợm lỳ đeo bám !

Trải dài năm tháng
Gai vẫn là gai,
Thần trí kêu nài
Lửa sao không huỷ ?

Đức Kitô đến
Gai vẫn um tùm.
Hạt giống Tin Mừng
Bị gai bóp nghẹt.

Chúa ra đi hiến thân chịu chết
Mão đội đầu lại cũng kết bằng gai.
Con còn biết ngỏ cùng ai
Chúa sao không huỷ bụi gai bạc tình?

Chúa đã dạy con từ bỏ mình
Con còn tiếc nuối những nhục vinh
Bụi gai nhờ đó càng thêm rậm
Con hiểu từ đây phải hành trình.

Con như bụi gai,
Lạc loài ghềnh núi.
Chúa không xử tội
Con nguyện THEO NGÀI ./.

Lm Phêrô Hồng Phúc.