Đấng gia trưởng tuyệt vời- Tác giả: Đinh Văn Tiến Hùng

Lan Mary

 

ĐẤNG GIA TRƯỞNG TUYỆT VỜI

( Quan Thày Gia trưởng - Lễ trọng 19/3 )

*Thiên Chúa đã đặc biệt gìn giữ Thánh Giuse trong sự thanh tịnh vẹn toàn, và xếp đặt cho Người làm bạn xứng đáng của Người Nữ Đồng Trinh mà Chúa đã tuyển chọn làm Mẹ Ngôi Hai trong ý định đời đời. ( Lời Thánh Giêrônimô )

Giu-SeThánh Cả tuyệt vời,
Nêu cao gương sáng cho đời noi theo,
Khiêm nhường- Khiết tịnh- Khó nghèo,
Đón nhận Thiên Chức quyết theo chu toàn.

Ngài được Thiên Chúa thương yêu phó thác,
Làm Dưỡng Phụ Con Thiên Chúa Tối Cao,
Cùng Bạn Đời Trinh Nữ Ma-ri-a.
Suốt đời Ngài luôn tuân hành Thánh ý.

Một tấm gương sáng chói thật tuyệt mỹ,
Đặt niềm tin trong tay Chúa Toàn năng,
Dù khó nghèo lòng vẫn giữ trắng trong,
Như Huệ Trắng vươn cao ngoài nắng đẹp.

Ba lần được hiển linh qua giấc điệp,
Vâng lệnh Sứ Thần Thiên Chúa báo tin,
Đón về nhà Bạn Trinh Nữ dịu hiền,
Người được chọn : Mẹ Ngôi Hai giáng thế.

Hài Nhi đổ hồng ân muôn thế hệ
Đêm Bê-lem rực sáng một vì sao,
Báo Vị Cứu Tinh nhân loại khát khao,
Ba Bác Học phương Đông tìm thờ lạy.

Chúa Hài Nhi đã hạ mình xuống thế,
Nhận khó nghèo trong hang đá chiên lừa,
Ứng nghiệm lời tiên tri loan báo xưa
Đêm tuyết rơi, Giu-se được báo mộng.

Vâng lời Sứ Thần đêm đông gió lộng,
Giữa canh khuya Ngài dong duổi hành trình,
Sang Ai-Cập cho Con Trẻ an bình,
Tránh Hê-rót tìm Hài Nhi sát hại.

Suy nghiệm những lời ngôn sứ truyền lại :
“Tiếng kêu than từ Ra-ma vang lên,
Ra-chen mất con khóc lóc ngày đêm”
Sống xa quê Ngài lặng thầm cầu khấn.

Nghe loan tin khi bạo chúa đã mất :
“Ta gọi Con Ta từ Ai-Cập trở về”,
Ngài vội vàng đem Thánh Gia về quê,
Giu-Se khi thấy hiểm nguy đã hết.

Đem Thánh Gia trở về Na-za-rét.
Nơi xóm nghèo xa trói buộc phù vân,
Nuôi gia đình nghề thợ mộc thanh bần,
Dưỡng dục Hài Nhi trưởng thành nhân đức.

Tràn Thánh ân Chúa lòng đầy ơn phúc.
Giu-se nguyện dâng hiến cả cuộc đời,
Trong Phúc Âm không ghi lại một lời,
Đấng Dưỡng Phụ thật cao trọng huyền diệu.

Vị Gia Trưởng bao nhân đức ưu việt,
Như Huệ Trắng không vẩn đục bụi trần,
Được đón nhận muôn diễm phúc hồng ân.
Ôi ! Cuộc đời cao cả Vị Đại Thánh !

Đại dịch lan rộng khắp nơi,
Nguyện xin Cha Thánh cầu bầu chở che,
Những người tham vọng tràn trề,
Muốn sống hòa binh trở về chính tâm.

Biển trần dậy sóng mông mênh,
Thuyền đời nghiêng ngả bồng bềnh hiểm nguy,
Con xin Thánh Phụ phù trì,
GIA TRƯỞNG TUYỆT VỜI dẫn đi theo Ngài.*Phụ dẫn :

THÁNH NỮ TÊRÊXA AVILA: TÔNG ĐỒ THÁNH CẢ GIUSE


Thánh nữ Têrêxa Giêsu (1515-1582) sinh tại làng Avila nước Tây Ban Nha.

Thắng vượt nhiều gian lao thử thách, bà đã cải tổ dòng nữ Cát Minh, đưa trở lại luật phép nhiệm nhặt nguyên thủy. Lập được 17 nữ tu viện, bà đã dâng kính thánh Giuse 13 nhà. Bà cũng giúp đỡ thánh Gioan Thánh Giá lập 13 dòng nam nhặt phép.

Bà đạt đến bậc chiêm niệm cao sâu và nổi tiếng về những thị kiến và xuất thần. Tác phẩm của bà khá nhiều, có giá trị văn chương và nhất là giá trị tu đức, thần bí. Vì thế, năm 1970 bà được phong làm Tiến sĩ Giáo hội, cùng với thánh nữ Catarina, là hai Nữ Thánh Sư đầu tiên của Giáo hội.

Bà đáng được kể vào hàng đệ nhất tông đồ của Thánh Cả Giuse, không phải bằng lời giảng, mà bằng kinh nghiệm và hành động. Trong các sách của bà, bà đều nói nhiều đến ơn lạ Thánh Cả đã xin cùng Chúa cho bà và cho tu hội.

Vì thế, sự sùng ái Thánh Cả Giuse vinh hiển là một gia bảo lưu truyền cho các nhà dòng Cát Minh cho tới ngày nay.

1. Khỏi chứng bất toại

Năm hai mươi tuổi, nữ tu Têrêxa bị bệnh bất toại đã lâu ngày không khỏi, liền lấy lòng trông cậy chạy đến cùng thánh Giuse vinh hiển. Bà thuật lại như sau:

“Thấy mình còn trẻ mà bị bất toại, các thầy thuốc trần gian đưa tôi đến một tình trạng đáng buồn, tôi quyết định kêu đến các thánh trên trời. Tôi xin thánh Giuse vinh hiển làm trạng sư bảo hộ, và ngài đã cứu tôi nhãn tiền.

Cha đáng mến của linh hồn tôi kíp chữa tôi khỏi mọi đau đớn bệnh tật phần xác, cũng như sau này ngài cứu tôi khỏi những nguy hiểm trầm trọng phần hồn, có thể khiến tôi hư mất.

Tôi nhớ không có bao giờ ngài từ chối tôi điều gì, trái lại ngài luôn luôn ban quá sự tôi ao ước. Nơi tôi, Ngài đã làm chói rạng quyền thế và từ tâm của ngài.

Nhờ ngài tôi được hồi phục, tôi đứng lên, tôi đi lại và tôi khỏi hẳn bệnh tê liệt.”

2. Tông đồ Thánh Cả

Vì lòng cảm mến tri ân, bà trở thành tông đồ truyền bá sự tôn sùng Thánh Cả, bà viết:

“Thật là kỳ diệu các ơn phước đủ loại Chúa đã ban dư dật cho tôi, cũng như các nguy hiểm hồn xác Chúa đã giải cứu tôi, bởi công nghiệp của thánh Quan Thầy đáng mến! Dường như Chúa ban cho mỗi Đấng thánh được ơn cứu giúp ta trong một loại vấn đề nào đó. Trái lại, thánh Giuse có thế lực giúp ta trong tất cả mọi trường hợp, kinh nghiệm đã chứng minh như vậy.

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, muốn dùng sự kiện ấy để ta biết rằng: như xưa dưới thế Ngài đã vâng phục thánh Giuse trong mọi sự thế nào, thì nay trên trời, Chúa cũng hạ cố chiều theo mọi ước muốn của thánh nhân như vậy.

Nhiều người, tôi khuyên chạy đến cùng thánh nhân cũng nhận thấy như thế. Các ơn phước lớn lao họ nhận được đã khiến họ thấm nhuần lòng hiếu thảo thâm trầm và tri ân sâu sắc đối với thánh Quan Thầy.”

3. Chết rồi còn tôn vinh Thánh Cả

Bà dâng kính Ngài 13 tu viện trong số các tu viện mà bà thiết lập, đặt tượng ngài trên cổng chính nhà dòng, mỗi tối đem chìa khóa đặt dưới chân tượng, có ý xin ngài canh giữ tu viện và chị em trong nhà.

Sau khi bà qua đời, chị em muốn lấy tên Mẹ sáng lập mà đặt cho nhiều tu viện. Mẹ liền hiện về với Mẹ Đôminica, bề trên nhà Avila mà truyền rằng: “Con hãy trình Bề trên Tỉnh dòng gỡ ngay tên mẹ đi, mà trả cho Thánh Cả các tu viện mẹ đã dâng kính ngài”.

Như vậy, sau khi qua đời, bà còn nhiệt thành làm vinh danh Thánh Cả, mà khi sinh tiền bà đã hết dạ kính yêu.

4. Lời thách đố đáng yêu

Ngày lễ Mông Triệu 1561, trong nhà thờ dòng Đaminh tại Avila, bà bỗng xuất thần và nhận thấy mình mặc một áo trắng tinh ngời sáng. Lại thấy Đức Mẹ đứng bên phải, thánh Giuse đứng bên trái, hai đấng bảo cho biết bà đã được tinh sạch mọi tội lỗi.

Rồi Đức Mẹ cầm lấy tay bà mà nói: “Con ơi, Mẹ rất vui mừng về lòng sùng kính của con đối với thánh Giuse vinh hiển. Điều gì con nhờ ngài xin với Mẹ, sẽ được ban cho hết”.

Ai không tìm được thầy dạy dỗ đường nguyện ngắm, xin hãy chọn ông thánh kỳ diệu này làm thầy hướng dẫn, chắc chắn sẽ không sợ bị lạc đâu!

(Trích trong “Tiểu sử lập dòng” và “Tự truyện” của thánh nữ)

Đinh văn Tiến Hùng