Khung hình Thánh Thể- Tác giả: Dã Tràng Cát

Lan Mary

 

KHUNG HÌNH THÁNH THỂ

Không gian kia tràn vỡ mọi khung hình
Thời gian thách đố ánh nhìn tại tâm
Muốn lưu giữ những âm thầm thực tại
Muốn đẹp tươi từng dáng nghĩ nếp suy
Tôi bước vào Nhà Tạm* gối chầu qùy
Miếng Bánh Nhỏ mà huy hoàng linh thánh!

Khung Hình dấu ái mạnh mẽ đời tôi
Chúa náu thân Bánh cút côi hiu quạnh
Hai quạnh quẽ một nhịp tim rất thánh
Đã chan hoà màu Cứu Cánh tình yêu
Là màu Trắng đoá diễm kiều tịnh khiết
Tan chảy rồi mọi hiểu biết của tôi.

Khung Mặt Nhật mắt bồi hồi con trẻ
Yêu Chúa mình Ngài nhỏ bé nhường bao
Chúa nên nhỏ cho con cao cao lớn
Bước vào đời trưởng thượng lối khiêm cung
Là ngõ Hạ để vào Thu dâng hiến
Ủ tình Đông mà tiến đón Xuân hiền.

Thánh Cung này chứa chan niềm con thảo
Ngát diệu hương trang cảo thơm Tin Mới
Lời Âm Phúc đang chuốt lời ca ngợi
Miệng lưỡi con và mắt đợi tai chờ
Chúa giỗ giấc cho hồn thơ say giấc
Bóng theo Hình trên gang tấc bàn tay*.

Dã Tràng Cát
Vườn Tịnh Tâm chiều ngày thứ sáu mùa chay thánh ‘2021.
(*) Người Tín Hữu mở lòng bàn tay ra mà cung kính rước Thánh Thể vào lòng mình như rước của ăn đàng trên quãng đường dương thế!