Đường thập giá Ucraina- Tác giả: Giuse Phạm Đình Cường, C.Ss.R.

Lan Mary

 

ĐƯỜNG THẬP GIÁ UCRAINA 

Bước những Chặng Đàng Thánh Giá năm nay
Con nghĩ về đất nước Ucraina bé nhỏ
Đang bước đi trên đường thập tự nguy khó
Là sự tàn khốc, đau khổ của chiến tranh.

Lưỡi gươm họng súng tựa những mũi đanh
Đâm xuyên thấu vào thịt da rỉ máu
Vòng xích xe tăng tựa vòng gai thương đau
Cuốn nát đi những công trình quý giá.

Lưỡi đòng năm xưa nay là tên lửa tàn phá
Đã cướp đi sinh mạng nhiều người dân
Binh lính hy sinh con số đang tăng dần
Quang cảnh buồn như Can-vê xưa đó.

Lạy Chúa Giêsu thương khó!
Xin ban hòa bình cho đất nước Ucraina bé nhỏ
Ban sám hối cho những kẻ gây ra chiến tranh
Cho người dân Ucraina trở lại sống vui vẻ, an lành
Và muôn người nở nụ cười cầu chúc nhau hạnh phúc!

Thứ Sáu sau Lễ Tro, 4.3.2022.
Giuse Phạm Đình Cường, C.Ss.R.