Mẹ như Trăng ở đầu nguồn- Tác giả: Lê Đình Bảng

Lan Mary

 MẸ  NHƯ TRĂNG Ở ĐẦU NGUỒN

Francis assisi Lê Đình Bảng

Con xin làm đoá hoa quỳ
Ngước trông lên Mẹ, xanh rì núi non
Mẹ như trăng ở đầu nguồn
Sáng soi, dìu dẫn đời con sớm chiều.


Lỡ mai, đường vắng, gieo neo
Chân mây, đầu gió. Cánh diều long đong
Lỡ mai, con trót xiêu lòng
Cũng vì rày nhớ, mai mong, tội tình.


Mẹ về một cõi lung linh
Còn con, yếu đuối, mỏng manh quá chừng
Chẳng là, con, ngọn phù dung
Khi không, gãy nhánh, cành rung, úa tàn.


Chẳng là, con, hạt sương tan.
Hơi may, ghềnh đá, thuyền nan, dặm trường
Lỡ mai, nhoà nhạt mùi hương
Lấy chi, đầu ấp, tay nương với người.


Mẹ ôi, khi Mẹ lên trời
(Cho con cưỡi ngựa, đi mời quan viên)
Đêm nay, chờ nụ trăng lên
Thuyền ơi, đừng dạt về bên kia bờ. 


Hoa quỳ năm ngoái, năm xưa
Có còn yêu gã thương hồ hay chăng ?