Ngày Chay Thánh vĩ đại- Tác giả: Sơn Ca Linh

Lan Mary

 

Ngày Chay Thánh Vĩ Đại
Thứ Tư Lễ Tro 2.3.2020 – Ngày thế giới cầu nguyện cho Ukraina

Không chỉ bằng một chút tro trên trán,
Không chỉ với một Thánh lễ, một lời kinh,
Ukraina ơi,
Các bạn đã có một ngày Chay Thánh vĩ đại huyền linh,
Mà Tro Thánh được thiêu bằng xác thân tim óc !

Mùa Chay của các bạn đã khơi dòng nước mắt,
Từ nỗi đau của mẹ xa con, của vợ xa chồng;
Của những em thơ, người lính chiến mới tử vong,
Sau những loạt đạn vô tình
Mang tên chiến tranh, hận thù, bạo lực !

Mùa Chay của các bạn là những lõm mắt sâu chong thức,
Để đợi chờ,
Không phải niềm vui sự sống mà chết chóc thương đau.
Không phải những bàn tay ấm êm nối lại nhịp cầu,
Mà là họng súng đen ngòm, xe tăng, hỏa pháo…

Các bạn không cần phải xức tro trên đầu,
Khi ôm cả xác người thân vừa tan thành tro bụi,
Các bạn không cần hát “Thánh Vịnh 50”,
Khi mắt đã tuôn tràn những dòng lệ khóc than…
Và nếu có ngước mắt nhìn lên,
Hãy tin rằng,
Thượng Đế đã nghe rồi những lời van xin khẩn nguyện !

Ukraina ơi,
Các bạn đã có một ngày Lễ Tro não nề đau điếng,
Và sẽ là một “Mùa Chay” ngập tro tàn, chết chóc, đau thương !
Là “Giờ” của bao nhiêu hy lễ trên bàn thờ của đất nước quê hương,
Là kinh nguyện chưa bao giờ thiết tha hơn,
Để thế giới hòa bình và hoa hướng dương bừng nở !

Mùa Chay Ukraina,
Mùa để thế giới thêm một lần nhận ra mình bé nhỏ,
Mùa để cả loài người cùng đấm ngực ăn năn.
Mùa để chiến tranh, bạo lực, hận thù, cách ngăn…
Chỉ là một “cây đổ” sẽ tan đi,
Để nhường cho sự sống, hòa bình, tình yêu…
Vâng, cả “một cánh rừng đang mọc” !

Sơn Ca Linh (Thứ Tư Lễ Tro 2020)